Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

O portálu

 

Portál UBU (Učení Bez Učebnic) je určen žákům prvních pěti ročníků základních škol, některé příspěvky mohou využít i žáci vyšších ročníků. Portál nabízí výukové úlohy, interaktivní příspěvky a didaktické pomůcky, které upevňují vědomosti k vybraným tématům, rozvíjejí dovednosti o obsahu témat uvažovat a přemýšlet.

Didaktické příspěvky a úlohy jsou umístěny v části portálu mající podobu Vesnice. Pod černobílými ilustracemi jsou ukryta témata, se kterými se žáci setkávají v běžné výuce na českých školách: Obec, Občan, Profese, Příroda a krajina, Domácí a hospodářská zvířata, Volně žijící živočichové, Rostliny, České dějiny a další. Některé příspěvky usnadňují procvičování znalostí probíraného tématu, některé jsou zaměřeny na vyjasnění nových výrazů, utřídění získaných informací, porozumění souvisejícím naučným a beletristickým textům. Část zvaná Filip („Je dobré míti Filipa?“) učí žáky analyzovat téma nebo jeho dílčí části, odhalovat zjevné i skryté vztahy a souvislosti. Šíře a zaměření učebních úloh umožňuje žákům nahlédnout téma z různých úhlů pohledů, propojit poznatky z různých předmětů, využít a prohloubit čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.

Učitelům portál poskytuje potřebné didaktické zázemí jak s příspěvky ve výuce pracovat. Pro učitele je určena část umístěná na příčkách balónu: Učitelé a Školy.

V oddíle Učitelé jsou umístěny články o nových vzdělávacích trendech a směřování českého vzdělávacího systému, metodické návody, jak pracovat ve výuce s didaktickými tématy a jejich prostřednictvím formovat osobnost žáka - jeho kognitivní (poznávací a rozumové) i afektivní schopnosti.

Oddíl Školy obsahuje informace, mapy a texty z různých oborů a oblastí regionu Sedlčanska, pro který byl primárně portál vytvořen.

Portál vznikal postupně od roku 2009 jako výstup projektů OPVK a OPVVV na podporu spolupráce škol Sedlčanska: Environmentální prvek, Aktivní občánek, WOSA, MAP 1 a MAP 2.

Správcem portálu je nezisková organizace s akreditací MŠMT: Místo pro život DP, z.ú.

Kontaktní osoba: Eva Zirhutová, eva.zirhutova@rozhled.cz

 

  • O portálu
scroll to top