Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Vážky

Modrá barva na těle živočichů se vyskytuje vzácně, zářivě modrá ještě vzácněji. K vážce ploské, naší nejznámější vážce, patří modrá stejně jako k obloze, i když se jí mohou pochlubit pouze samečci.

Samičky jsou nenápadnější a ne tak odvážné jako jejich druzi. Létají a loví drobný měkký hmyz nad loukami a podél cest. Za samečky nad mělké rybníky, tůně a močály se odváží jen v době páření. Bez vody se vážky neobejdou. Je to prostředí, do kterého samička klade vajíčka a ve kterém vyrůstají jejich larvy – nymfy.

Larvy jsou dravé stejně jako jejich rodiče. Zatímco dospělé vážky žijí většinou krátce, některé jediný týden, jiné pár měsíců, jejich nymfy se vyvíjí u dna i několik let. Pak přijde chvíle, kdy larva, jež dosud znala jen svět pod hladinou, vyleze nad vodu, praskne jí pokožka a z ní se vysouká krásná, okřídlená vážka. Proměna larvy v dospělce je podívaná stejně fascinující a zvláštní jako celý život tohoto podivuhodného živočicha.

scroll to top