Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Kapr obecný

O kaprovi se říká, že je to typická česká ryba, a skutečně tomu tak je. Kapry najdeme prakticky v každé jen trochu vhodné vodní ploše. Kaprovi se daří v každé vodě, která je bohatá na vodní rostliny a živočichy: v pomalu tekoucích řekách, rybnících i přehradách. Kapr se krmí většinou u dna a pomáhají mu k tomu i citlivé vousky. Živí se rostlinnou i živočišnou potravou, a to nejen různými larvami hmyzu, červy, plži, mlži apod., ale nedělá mu problém lovit ani menší raky, larvy obojživelníků nebo i drobné ryby. Při hledání potravy kapři často intenzivně přerývají dno – chovají se prostě jako taková vodní prasata. Voda v rybnících s početnými obsádkami kaprů je proto často silně zakalená a mnohdy jemný kal zvířený kapry zanáší i koryta toků pod rybníky, což vadí mnoha potočním živočichům (třeba rakům). Vysoký počet kaprů také likviduje vodní rostliny i ty, co rostou na zaplavovaných březích. Vytlačují pak také z nádrží volně žijící živočichy, jako jsou např. obojživelníci.
Kapr se pohybuje pomocí silné ocasní ploutve, menší párové i nepárové ploutve mu slouží k udržování rovnováhy. Typickým pokryvem těla jsou velké šupiny, ale známý je i kapr bez šupin, tzv. lysec. Kapr neustále pohybuje ústy a skřelemi. Vhání tak vodu do žaber, odkud si bere kyslík rozpuštěný ve vodě.
Kapří samička klade u dna v zarostlých partiích nádrží velké množství vajíček – jiker. Ze statisíců jich ale jen málo doroste v dospělé ryby. Většina chutného kapřího potěru zpestřuje jídelníček vodnímu hmyzu, dravým rybám nebo dokonce větším kaprům, popř. vodním ptákům.
V řekách žijí kapři volně, v rybnících se o ně starají rybáři.

scroll to top