Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Rak říční

 

Rak je zvláštní tvor, jen málo podobný ostatním živočichům. Má velká klepeta, osm kráčivých nohou, dlouhá tykadla a chytinový krunýř podobný brnění. Krunýř neroste, takže ho občas musí rak svléknout. V době, než mu dostatečně ztvrdne ten nový, je velmi zranitelný. Pokud by nebyl pečlivě skryt, stal by se snadným úlovkem predátorů. Normálně se raci pohybují popředu (na rozdíl od vžitých pověr), jinak to ovšem vypadá, cítí-li se ohroženi. Pak bleskově vyrážejí zadečkem napřed a dokáží takto pomocí ploutvičky na jeho konci velmi rychle plavat i několik metrů. Poněvadž krunýř neroste, musí ho rak i několikrát do roka svléknout.

Ve dne jsou raci většinou ukryti pod kameny, převislými břehy nebo v kořenech stromů, zasahujících do vody. Při nedostatku takovýchto úkrytů si dokáží i sami hloubit hluboké nory. Za potravou vycházejí po setmění. Nepospíchají, kráčí pomalu, vousky ohmatávávají dno, uždibují kousky rostlin nebo klepety (popř. klepítky na dvou předních párech kráčivých končetin) vybírají ze dna malé vodní živočichy: larvy hmyzu, plže, mlže, pulce nebo i rybky. Nepohrdnou ani mršinou. Přestože se traduje, že raci mohou žít jenom ve velmi čisté vodě, není to tak úplně pravda – snesou i vodu poměrně zněčištěnou. Co ale nesnesou, je ničení přírodních vodních toků různými regulacemi,  jejich zanášení bahnem z přerybněných rybníků a chov tisíců pstruhů v našich potocích.

 

 

 

 

 

 

scroll to top