Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Jedle

Jedle je strom potěšení.
Zeptáte se myslivce, proč má za kloboukem jedlovou větvičku, usměje se a řekne: "Pro radost."
Krása jedlového lesa je jiná než tmavého lesa smrkového. Vznosnější, čistší, světlá. Mezi šedavými kmeny tu jinak běhají stíny a světla, jinak se rozložily větve i vrcholky stromů pro hnízda čápů. Na zemi jsou  zelené i zlaté mechy, kytička, potůček.
Domovem jedle jsou kopce a hory, kde žije společně s buky
a se smrky.
Vyznat se v jedlích dokáže jen málokdo, vždyť je jich více
než 50 druhů. Ale u nás je to jednoduché, v našich zemích roste jen jedle bělokorá.
Když má vlhké ovzduší, dobrou půdu a stín, vyroste až 60 m vysoko a dožije se i 300 let.
Teprve ve třiceti letech její šišky přinášejí semena. Kdekdo si myslí, že šišky jsou plody. Není to pravda. Jedle nemá plody, patří mezi rostliny nahosemenné. Semena sedí za šupinami šišek.
Když děti v lese po sobě házejí šiškami, nejsou to nikdy šišky jedlové, poněvadž ty se rozpadnou hned na stromě. Válečky jedlových šišek stojí na větvičkách vzpřímeny jako svíčky, a když přijde zima, začnou z nich opadávat šupiny a vylétávat okřídlená semínka. Stává se, že střapaté holé vřeteno bez šupin trčí na stromě i kolik let.
Dříve byly jedlové lesy u nás hojné, dnes už jsou téměř přírodní pamětihodností. Jedle je choulostivá, poškozuje ji nečisté ovzduší, sucho i mráz.
Lesníci ji proto v našich lesích nahrazují odolnějším druhem
ze severní Ameriky – douglaskou.
Jedle má využití podobné smrku, používá se v truhlářství
a stavebnictví. Z jedlí vyrostlých na horách se vyrábějí  hudební nástroje. Největším užitkem ale je pro člověka radost z tiše šumícího voňavého jedlového lesa.

Botanické znaky (jedle bělokorá)

výška

Jedle dorůstají 30 až 60 m.

tvar koruny

Koruna je válcovitá. Větve v dolní části vodorovně odstávají,
ve vyšších patrech směřují šikmo vzhůru.

kůra (odborně borka)

Kůra je hladká, bělošedá.

jehlice

Jehlice jsou dvouřadé, ploché, lesklé, na svrchní straně  tmavě zelené.

květy, plody, semena

Jedle kvete v květnu. Jedle nemá plody, patří mezi rostliny nahosemenné. Semena sedí za šupinami šišek. Samčí šištice květů jsou žluté, samičí zelené a dozrávají v září dohněda.
Šišky jsou vzpřímené, válcovité, 10 20 cm dlouhé. Semena mají křídlo dvakrát delší než jsou sama.

 

věk

Dožívá se až 300 let.

scroll to top