Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Užovka

 

Užovka stromová
Užovka stromová

Není užovka jako užovka. Některé druhy žijí u vody, jiné dávají přednost suchu a teplu, některé jsou menší, jiné dorůstají délky až 2 m. Liší se vzhledem, rozšířením i způsobem lovu kořisti. Na našem území se můžeme setkat se čtyřmi druhy.

Užovka podplamatá je výhradně vodní a teplomilný had. Zdržuje se většinou v okolí velkých řek, kde loví převážně ryby. Číhá na ně ponořená na dně. Ulovenou rybku nejprve stiskne mezi ostré zoubky a pak ji, většinou ještě živou, polkne.

Užovku obojkovou najdeme všude tam, kde je dostatek její hlavní potravy – obojživelníků. Žije kolem rybníků, řek a mokřadů. Vzácně dorůstá velikosti 1,5 m. Má výraznou žlutou kresbu za hlavičkou, podle které je snadno rozpoznatelná.

Užovka hladká vyhledává sušší výslunná místa s dostatkem slepýšů, ještěrek a jiných druhů plazů. Kořist omotává smyčkami svého těla. Nebývá větší než 70 cm.

Užovka stromová obývá teplé křovinaté biotopy. Loví převážně hlodavce, ale nepohrdne ani např. ptáčaty. I ona se jich zmocní uškrcením v síti svých pevných smyček. Je to náš největší had, dorůstá délky i kolem dvou metrů.

Užovky, jako ostatně všechny druhy hadů, mají celou řadu zvláštních životních projevů, které od nepaměti člověka fascinovaly. Usmrcování kořisti omotáním smyčkami svého těla, polykání živočichů, kteří jsou několikanásobně větší než hadí tlamička, nebo hadí způsob pohybu. Někde na to užovky doplácejí životem a jsou vybíjeny, jinde jsou naopak prohlašovány za živočichy posvátné.

Užovek u nás ubývá, proto jsou všechny druhy chráněny zákonem.

 scroll to top