Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Živočichové podzemních vod

V některých pohádkách se vypráví o studánkách se zázračnou mrtvou a živou vodou. Voda z většiny našich studánek sice nezpůsobí zázračné oživení, ale život v ní je čilý. Napusťte si skleničku pramenité vody a pozorně se do ní podívejte. Pravděpodobně neuvidíte nic jiného než čirou tekutinu … , a přece se v ní vznáší tisíce malých průsvitných živočichů – mikroorganismů.
Pod mikroskopem byste mohli pozorovat roztodivné tvary jejich těl s bičíky, brvičkami a tykadly. Většina z nich jsou živočichové, jejichž tělo tvoří jen jedna buňka: bakterie, bičíkovci, nálevníci … Někteří mají tělo složitější – vícebuněční živočichové, například drobní korýši. Někdy se vám objeví ve skleničce i živočich větší, který se dostal do podzemí povrchovou vodou skulinami a štěrbinami, např. buchanky.
Přítomnost obyvatel hlubokých podzemních vod je známkou dobré kvality pitné vody a ani po důkladném napití vašemu tělu neuškodí.

scroll to top