Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Živočichové povrchových vod

 
Ačkoliv se to nezdá a pouhým okem nelze pozorovat, je ve studánkách a pramenech čilý a bohatý život. Podzemní voda s sebou přináší živočichy z hlubin země mikroskopické průsvitné organismy tvořené jednou buňkou – prvoky: bičíkovce, kořenonožce, nálevníky a mnohobuněčné červi a korýše. Ve vodách na povrchu jsou jiné druhy živočiců. I tady nalezneme mikroorganismy, ale jiných tvarů a barev. Z větších živočichů můžeme pozorovat na kořenech smáčeného mechu žluté blešivce, kameny pod vodou jsou někdy pokryty tmavozelenými schránkami měkkýšů, pod kameny se ukrývají studenomilné ploštěnky, a když náhodou uvidíte vznášet se ve vodě do spirály stočený dlouhý růžový provázek, narazili jste na strunovce. Výčet živočichů bychom ještě mohli doplnit o larvy dvoukřídlého hmyzu, chrostíky a bruslařky i o zástupce dalších různých skupin.

Poblíž vyvěrající vody mohou být ukryti pod vlhkými kameny obojživelníci, zejména skokani a ropuchy a tam, kde se kolem pramene tvoří bahniště a močály, najdete s největší pravděpodobností stopy vysoké a černé zvěře. 


scroll to top