Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Voda

Voda je nejvzácnější tekutinou na Zemi. Pro nás, kdo máme vody dostatek, napouštíme si jí plné bazény, kropíme trávníky a kupujeme ji balenou v obchodech, možná cenu nemá. Lidé, kteří žijí v oblastech, kde voda není, a kteří neustále trpí žízní, její cenu znají.
Voda vytéká ze země v podobě pramínků, slévá se do potoků a řek, ty ji odvádějí do moře, nad vodními plochami se vypařuje v podobě páry, nad zemí vytváří mraky a z těch opět padá jako déšť, který se vsakuje do země. Celý tento koloběh se opakuje znovu a znovu po mnoho miliónů let. 
Voda je v lidském těle, v rostlinách a zvířatech, je ve vzduchu, a dokonce i na zemských pólech ve formě ledu a sněhu. Na zeměkouli pokrývá 2/3 plochy, jen 1/3 je tvořena pevninami.
Známe ji ve třech skupenstvích: pevném jako sníh a led, kapalném jako voda a plynném jako vodní pára. Důležitou hranici mezi skupenstvími tvoří teplota. Při 0 °C voda mrzne, při 100 °C se proměňuje v páru.

scroll to top