Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Studánky v Čechách a na Moravě

Studánky bývají často opředeny tajemstvím. Není divu, vždyť přivádějí na povrch země vodu z temných a tajuplných zemských hlubin. Je to ale většinou voda čirá, chladná a zdravá. Na zem spadla v podobě srážek, prošla několika vrstvami písků a jílů, a když narazila na podzemní skálu, začala po ní stékat až k místu, kde se jako pramínek znovu dostala na povrch. Čím déle jí cesta trvala, tím je čistší a bohatší. Někdy jsou tím bohatstvím minerály, které cestou zemskými vrstvami nabrala, jindy bublinky oxidu uhličitého nebo látky, které mají léčivé účinky.

Lidé si studánek odpradávna vážili. Čistili je, upravovali, stavěli kolem nich malé i větší stavbičky, vymýšleli jména, příběhy a skládali básně.

Nezodpovědným hospodařením v minulén století byla většina našich pramenů znečištěna. Potrvá mnoho desítek let, než se v přírodě škodlivé látky rozloží a voda z pramenů a studen bude opět vodou pitnou.

Podle způsobu, jakým vyvěrá voda z podzemí na zemský povrch, dělíme prameny na tři typy:
pramenné stružky, pramenné studánky a mokřady.

scroll to top