Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Lípa

Lípa
Lípa

Lípy - družné stromy. Lidé se pod nimi scházeli v důvěře a pospolitosti. Měli bychom sázet nové a šetřit stařenky.

„Znám lípy na křižovatkách cest, obrovské lípy u samot, na vsích, lipovou alej vedoucí do zámku vévodova, ale v srdci nosím ty, kde jsme si hráli jako děti. Podnes voní v mých vzpomínkách.“, vyznává se Jaroslav Duriš ve své knížce o stromech.

Lípa žije dlouho, řadu století, a zdobí každou krajinu, byť už je věkem zkroušená a vykotlaná.

Botanikovi je lípa stromem listnatým, kvetoucím od června do srpna s květy o pěti lupíncích s medovou kapkou na vnitřní stěně. Poučil by nás, že v Čechách najdeme druh malolistý a velkolistý, ale poněvadž je mezi oběma mnoho přechodů, není snadné najít lípu, o níž bychom zcela bezpečně řekli, zda je to ta či ona.

Včelař by vychválil kvalitní, téměř tekutý lipový med a lípu s téměř šedesáti tisíci květy jako pastvu pro včeličky.

Řezbáři si oblíbili její bílé, měkké a lehké dřevo, z něhož jsou vyřezány slavné oltáře a madony s dítětem.

Léčitel by doporučil voňavý léčivý čaj.

Lípa v překladech různých národů vždy značí ohebnost, měkkost, vřelost, mír. Proto se asi spory dříve řešily pod starou lípou. Naladí prý soudce milosrdně, rozhádané strany smíří a na světlo se dostane čistá pravda.

V Klokočově na návsi mají starou, prý tisíciletou lípu. Povídá se, že pod ní zastavil a spočinul Karel IV. se svou družinou léta páně 1370. Na jejím kmeni je deska s nápisem:
„Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu a jsouc nejstarší v království, mohu vyprávět o sv. Václavu, o slávě Žižkově a Jiříkově, o ponížení lidu českého po bitvě bělohorské.
Stáří moje nechť vzhlíží k šťastným dnům příštích věků.“

Botanické znaky (lípa srdčitá)

výška

30 i více metrů

koruna

Koruna lip je košatá, hustá, často nepravidelně utvářená a vysoko nasazená na kmeni. Někdy bývá až 30 m široká.
Kmen lípy je silný, často křivý.

Samostatně rostoucí jedinci mají kmen nízký, brzy větvený do silných větví. Na sutích mají lípy tvar keřovitý.

Kůra je v mládí hladká a šedá, ve vyšším věku mělce podélně rozpraskaná.

listy

Jednoduché listy mají typicky srdčitý tvar s krátkou, ale zřetelnou špičkou. Často jsou širší než delší (6 x 5 cm).
Okraje listů jsou jemně pilovitě, zubaté, na líci leskle tmavozelené, na rubu modrozelené a v paždích žilek
s chomáčky rezavě hnědých nebo bílých chlupů.

květy, plody, semena

Kvete až v červenci. Vonné běložluté oboupohlavné květy
tvoří převislá květenství, která jsou srostlá a opatřená blanitým jazykovitým listenem. Ten je 5 - 8 cm dlouhý a slouží jako létací aparát při šíření semen. Vůně láká hmyzí opylovače.

Plodem je kulovitý oříšek, jen asi 6 mm velký, tenkostěnný, lysý. Lípa se rozmnožuje se pouze semeny.

věk

400 - 500 let
scroll to top