Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Javor

Javor v krajině
Javor v krajině

Javor je chlapík. Trochu domýšlivý, vědomý si své krásy. Když se na podzim jeho listí zabarví, je to nádhera žlutá, oranžová, narudlá i nazelenalá, až oči přecházejí. Však jeho listy jsou nejlepší předlohou k malování. Není ale snadné napodobit paletu mistra Podzimka, který javorové listy na stromě zbarvoval. Je umělec větší než my.
Chceme-li malovat, musíme vystihnout obrysy javorových listů
a v tom je háček. Javor mléč má špičaté rozeklané listy, které jsou světlejší a na omak jemnější a měkčí, kdežto javor klen má listy tmavší, hrubší a jeho laloky vypadají jako lomené oblouky gotických oken. I babyka, třetí náš nejrozšířenější druh javoru se od obou příbuzných odlišuje. Liší se nejen listy, ale i tvrdým y uvnitř slova, díky kterému se dostala do vyjmenových slov po b. 
Jedním ze známých poznávacích znaků javorů jsou křidélka, která si děti s oblibou dávají na nosy. Jsou to křídlaté dvounažky snášející se na podzim z vysokých stromů k zemi.
Javor je oblíbenou dřevinou truhlářů a výrobců hudebních nástrojů. Dříve jeho sladká šťáva sloužila přírodním národům jako sladidlo a o jeho kvalitách dobře vědí i včelaři. Kvetoucí javor je jako prostřený stůl pro včeličky.

Botanické znaky (javor mléč)

výška

koruna

Je to listnatý strom s hustou, bohatě větvenou, kulovitou korunou.

kůra (odborně borka)

Kůra je zprvu světle šedá a hladká. U starších stromů tmavne (tmavošedá až načernalá). Je hustě podélně brázditá, ale neodlupuje se.

listy

Listy jsou jednoduché, na větvích postavené proti sobě (vstřícné). Jsou různě velké, obvykle 10 15 cm dlouhé a téměř stejně široké. Okraje vytváří 5 7 nestejně velkých zašpičatělých laloků se zaokrouhlenými zářezy, jako kdybyste napsali za sebou několik písmen U. Řapíky jsou až 17 cm dlouhé a při nalomení z nich vytéká mléko.

Během roku jsou obě strany listů slabě lesklé a zelené. Spodní strana bývá poněkud světlejší. Na podzim se však zbarví do žluta nebo červenožluta.

květy, plody, semena

Kvete v březnu či dubnu, dlouho před vyrašením listů. Žlutozelené květy jsou oboupohlavné a vytvářejí květenství (chocholíky) připomínající svázanou kytici do vázy, která láká k opylení.

Plodem jsou dvounažky, které se rozpadají ve 2 ploché křídlaté nažky, známé jako nosy. Křídla nažek javoru mléče svírají mezi sebou tupý úhel nebo jsou téměř vodorovně rozložená. Vzájemné postavení nažek je poznávací znak pro jednotlivé druhy javorů.

Okřídlené plody se jako andělé snášejí z vysoké koruny a přitom se točí a víří, jakoby tančily. Lidé jej proto často nazývalistromem andělských hlaviček.

věk

až 200 let

 

scroll to top