Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Jasan

Jasan - soliter
Jasan - soliter

Naši předkové věděli, že je dobré usadit se v krajině, ve které rostou jasany. Kde se daří těmto vznosným ztepilým stromům, je půda příznivá pro polní plodiny. Také humus z jejich listí úrodnosti země dobře prospívá. Nejen pro užitek, i pro krásu si lidé jasany často vysazovali ke svým obydlím.
Vám, kdo máte s určením stromu potíže, dáme radu. Jasanové plody jsou nažky s křidélky. Zatímco většina našich listnatých stromů shodí semena do konce podzimu, jasan si drží svou úrodu v podobě hnědých svazků s křidélky na stromě až do jara. Máte tedy příležitost ho po celou zimu poznávat.
Dobře se mu daří na vlhčích půdách v nížinách, dovede žít i v sušších oblastech, jen v zakouřených městech plných prachu a plynů strádá a brzy hyne.
Nedejte se zmýlit, pokud objevíte druh s dlouhými větévkami splývajícími až k zemi. Je to jasan smuteční, častá ozdoba parků, zahrad a hřbitovů.
Jasany mají u nás celý zástup nepřátel. Semena ničí myši, mladé stromky okusují zajíci, větší stromy otlouká srnčí, ve dřevě si razí cesty larvy brouků, listy okusují housenky, mladou kůru ohryzává sršeň a sladkou šťávu sají mšice – inu, pestrá čeládka příživníků.
Jasanové dřevo je dřevo dobré na nábytek a sportovní náčiní, jen kdyby ho bylo více.

Botanické znaky (jasan ztepilý)

výška

Jasan patří mezi naše nejvyšší listnáče, dosahuje výšky až 45 m.

koruna

Koruna mladých stromů je řídká s příkře vzpřímenými větvemi. U starších stromů je velmi vysoko klenutá a otevřená.

kůra (odborně borka)

Kůra je v mládí šedá a hladká, později šedočerná, podélně mělce rozbrázděná.

listy

Listy jsou velmi citlivé na mráz, proto raší nejpozději ze všech evropských stromů. Na větvích vyrůstají vstřícně a jsou složené z většího počtu (9 15) přisedlých, jemně pilovitých, špičatých lístků.

Na podzim se listy výrazně nezbarvují, většinou jen šednou nebo hnědnou. Často opadávají zelené.

květy, plody, semena

Z nápadně černých sametových pupenů, připomínajících srnčí spárky, se vyvinou v dubnu hnědočervené až fialové svazečky nenápadných květů.

Plody jasanů jsou hnědé nažky s podlouhlým křídlem připomínajícím jazyk. Jejich visuté svazečky se zralými plody visí na stromě neopadané ještě dlouho do zimy.

věk

do 250 let

 

 

 

 

scroll to top