Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Habr

Habr u Blanska
Habr u Blanska

Řekněte si tři známá slova: obr, zubr, habr. Člověk, zvíře, rostlina. Znějí podobně a vyvolávají i podobnou představu něčeho tvrdého, nezlomného, houževnatého. Postaví-li se vám do cesty jeden z nich, tušíte, že neuhne ani obr, ani zubr, ani habr. Viděl jsem jednou na stráni habr, jehož větvím stanula v cestě velká borovice. Větve habru neuhnuly, svíraly borovici a hluboko se zarývaly do její dřeně. Vypadalo to, že nebohá borovice sevření podlehne. Nakonec ale habrová vidlice praskla a oba stromy žijí vedle sebe dál.
Vzezření habru připomíná tělo zápasníka. Podsadité, samý sval a šlacha. Roste pomalu, jaksi zarputile, kmen se  kroutí a pomalu sílí.
Dobře snáší stín i slunce, jen na mokrých půdách se mu nedaří.
Někdy roste jako keř s mnoha kmeny v jednom hnízdě, jindy je to strom s doširoka rozprostřenými větvemi. Jestlipak víte, že habry mají oříšky? Jsou ale příliš malé na to, abychom si na nich pochutnali, vždyť v jednom kile jich je téměř 24 000.
Habrové husté, pevné a houževnaté dřevo je nejtvrdší z našich dřev. Používá se ho na palice, topůrka a násady.
Porazíš-li habr, z pařízku zakrátko vyrazí celá skupina malých habříků, které vesele žijí dál na společné noze. Tvoje sekera ho nezničila.

Botanické znaky

výška

Dorůstá 20 až 25 m.

tvar koruny

Habr je statný strom se širokou, hustou a v obrysu kulovitou korunou. Kmen se nízko nad zemí vidličnatě větví. Na průřezu je oválný.Větvoví je u starého stromu podivuhodně pokroucené, v ostrém úhlu zohýbané do všech stran, téměř jako u dubu. Oproti dubu však roste habr pomaleji.

kůra (odborně borka)

Kůra habrů je podobná kůře buků hladká a šedá. Ve vysokém věků má podélné zduřeniny a je mělce rozpraskaná.

listy

Listy jsou jednoduché a na větvích vyrůstají střídavě. Řapíky jsou 5 15 mm dlouhé a čepele 5 11 cm. Mají vejčitý, poněkud asymetrický tvar. Pro listy je typická výrazná žilnatina, která působí, jako by byly listy nařasené. Okraje jsou dvojitě pilovité. Na podzim se lesklé tmavozelené listy změní v sytě žluté až hnědožluté. Na stromech většinou zůstávají až do jara.

květy, plody, semena

Květy vykvétají současně s rašením listů. Na jednom stromě jsou oba druhy květů. Samčí drobné bezobalné květy vytvářejí 4 - 7 cm dlouhé řídké jehnědy, samičí květy mají nenápadné obaly a vytvářejí 2 - 3 cm dlouhé jehnědy na koncích větví.

Plodem je oříšek s trojlaločnatým listenem, který nejprve plod vyživuje a později slouží jako létací aparát.

V červnu jsou obzvláště nápadné hroznovité trsy plodů, které jsou tak velké a početné, že téměř zakryjí listy a svou jasnou zelení zdobí habr až do časného jara.

věk

scroll to top