Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Bříza

Vzrostlá bříza
Vzrostlá bříza

V Národní galerii je obraz s názvem Chudý kraj a na tom obraze břízy. Bříza a země chudá, kamenitá, neúrodná patří k sobě. Nejen malíři ji umísťují na své obrazy, i básníci jí propůjčují nejedno pěkné jméno: bílá panenka, něžná krasavice nebo spanilá nevěsta.
Krása bříz je v jejich jarní zeleni, podzimní žluti i sněhově bílé kůře.
Bříza roste rychle, rychleji než většina stromů a stejně rychle i stárne. Často již po osmdesáti letech začíná chřadnout a zřídkakdy se dožije sto padesáti let. Ze všech našich stromů má nejtenčí větve. Jsou jako vlasy splývající z koruny k zemi, ohebné a měkké, právě tak dobré na košťata. Dřevo její je ale pevné, tvrdé a houževnaté.
Lesníci ji označují za plevelný strom. Na vykácené pasece je to ona, která se bez pomoci lidí první uchytí ve vyprahlé zemi, aby udělala stín pro stínomilnější a náročnější dřeviny. 
Slunečný strom, bříza bílá, krása chudého kraje!

Botanické znaky (bříza bělokorá)

výška

Dosahuje výšky až 30 m.

tvar koruny

Tvar koruny je v obrysu oválný. Větve v ostrém úhlu vzpřímené, na konci převážně převislé.

kůra (odborně borka)

Kůra je zprvu lesklá, bílá, vyplněná vzduchem, odlupuje se v tenkých papírovitých příčných pásech. Záhy se tvoří rozbrázděná tvrdá borka.

listy

Mladé větvičky jsou leskle červenohnědé s četnými žlázkami, které připomínají malé bradavičky.

Listy střídavé, čepel trojúhelníkovitá a dlouze zašpičatělá, 4 – 7 cm dlouhá, dvakrát pilovitá. Zprvu poněkud lepkavá, lysá.

květy

Květy rozkvétají současně s rašením listů. Na jednom stromě jsou zároveň samčí květy v přisedlých žlutohnědých válcovitých jehnědách, založené v loňském létě, za květu až 10 cm dlouhé,
a zároveň samičí květy ve stopkatých 2 – 4 cm dlouhých štíhlých zelených jehnědách.

plody

Plody jsou malé nažky, se dvěma blanitými křídly, křídlo 2 – 3krát širší než vlastní nažka. Nažky jsou v úžlabí trojlaločných podpůrných listenů v hnědých silných válcových šišticích.

věk

Maximálně 100 – 150 let.

scroll to top