Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Splešťule blátivá


Splešťuli blátivou zná většina dětí  z knížek o Ferdovi mravencovi nebo z večerníčků o Čmelích medvídcích.  Kdo by ji chtěl někdy spatřit na vlastní oči, musí se vypravit k zarostlým jezírkům, tůňkám, rybníkům a slepým ramenům řek. Splešťule je ploštice a samo toto slovo říká, že je to živočich plochý. Však také stavbou těla a zbarvením připomíná opadané suché listí. Má tři páry nohou. Přední používá k uchvácení kořisti, což je většinou vodní hmyz, po druhých dvou párech pomalu za kořistí kráčí. Splešťule je vodní živočich. Kyslík pro dýchání ale nepřijímá z vody, nýbrž ze vzduchu. Má pro to uzpůsobeno zvláštní „zařízení“, dvě 8 mm dlouhé trubičky na zadečku. Když se potřebuje nadechnout, nemusí vyplout nad hladinu a vystavovat se nebezpečným predátorům, stačí vystrčit zadeček s trubičkami.
Splešťule blátivá patří mezi hmyz a má tudíž tak jako téměř všichni ostatní živočichové v této třídě křídla. Používá jich ale k letu jen zřídkakdy.

scroll to top