Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Racek

Pražský Karlův most a rackové patří k sobě. Nebylo tomu tak vždycky, poněvadž dříve rackové žili především na mořských březích. Postupně se dostávali dál do vnitrozemí a dnes je můžeme najít i v hlučných velkých městech. Rackové se dokáží rychle přizpůsobit novým podmínkám. Racek loví buď v letu, pak se vrhá za kořistí střemhlav do vody, nebo pluje na hladině. Potravu ale hledá i na souši, nepohrdne ani třešněmi... U moře se živí mořskými živočichy, ve sladkých vodách loví rybky plovoucí nehluboko pod hladinou a především vodní bezobratlé. Typický je jeho pronikavý chraptivý hlas podobný chechtání. „Rozchechtaná“ racčí kolonie je slyšet daleko. Hnízdiště racků jsou často velmi početná. Hnízdění ve velké kolonii je bezpečnější, nežli o samotě, protože celé hejno křičících racků nepřátele může zahnat. Ale i v rámci kolonie racci svádí souboje o hájení maličkého teritoria.
V létě mají racci kromě bílého peří a rudě zbarveného zobáku a nohou ještě na hlavě černou kapucku. V zimě jim z této parády zbude jen tmavý flíček.

scroll to top