Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Historie kamene

Gotická architektura spolu s barokními sochami na Karlově mostě v Praze. Všechno je z pískovce.
Gotická architektura spolu s barokními sochami na Karlově mostě v Praze. Všechno je z pískovce.

Prvním kamenem, který začal pravěký člověk využívat k výrobě nástrojů, nebyl jen známý pazourek. Byly to i různé druhy křemence, buližník a krystalické břidlice. Nejstarší pravěké kamenné stavby, jako třeba na britských ostrovech, jsou i ze žuly.

Staré Řecko, Řím i Egypt stavěly převážně z mramoru. Mramor je ušlechtilý vápenec a pohoří okolo Středozemního moře jsou vápencová, takže bylo odkud brát materiál. Proto ze starověku pochází i tolik mramorových soch.

U nás byla prvním stavebním i sochařským materiálem opuka, většina románských staveb je z ní. Gotické období přidalo ještě pískovec, ze kterého je mimo jiné chrám sv. Víta na Pražském hradě nebo chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Také barokní sochy jsou z pískovce. V baroku se hojně rozšířil i mramor, kterým se však zdobily spíš vnitřní prostory. Teprve ke konci 19. století nastupuje žula, naopak spíš jako vnější obložení budov nebo nábřeží. A až ve dvacátém století se objevil pórovitý vápenec travertin, ale jeho období netrvalo dlouho.

Dá se říci, že každé slohové období mělo svůj oblíbený kámen. Současná architektura a hlavně sochařství se zase vrací k tradičním materiálům, jak o tom svědčí novodobá díla z pískovce v Hořicích nebo z mramoru v Dobřichovicích.

scroll to top