Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Sítina

sítina
sítina
Sítina rostlina podobná trávě, která roste v trsech
na podmáčených loukách, mokřadech, při okrajích rybníků
a podél břehů řek. Od ostatních rostlin ji poznáme snadno
podle zvláštní výplně jejích listů a stvolů. Podobá se bílé vatě.
scroll to top