Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Kámen

Mramorové desky připravené k rekonstrukci historické dlažby
Mramorové desky připravené k rekonstrukci historické dlažby

Hovoří-li o kameni geolog, mívá tím na mysli surovinu. Tedy to, co se těží, aby vznikl stavební nebo dekorační materiál – štěrk, kvádr, nakonec třeba i socha. Pokud ale jde o přírodní hmotu, mluví se buď o nerostu, stejnorodé látce, nebo o hornině, což je vlastně směs nerostů. Kamenné masívy hluboko pod našima nohama i skály okolo nás jsou téměř bez výjimky tvořeny horninami.

Nejpůvodnější jsou horniny vyvřelé – takové, které vznikly v zemských hlubinách ze žhavé, tekoucí hmoty označované jako magma. Ty existovaly už od počátku dějin naší planety.

Rozpadem hornin na částečky, jejich přeplavením a opětovným zpevněním se vytvářejí horniny usazené. Vznikají často po dlouhé miliony let a mohou obsahovat zkameněliny, zbytky pravěkých organismů.

A konečně působením vysokých tlaků a teplot v zemi mohou všechny druhy hornin změnit strukturu i složení, tak vznikají horniny přeměněné.

V přírodě ale není nic jednoduché, a tak na kámen působí mnoho dalších vlivů, mezi nimi voda, vítr a podnebí vůbec. Jejich působením se během dlouhých let formují skalní tvary i z těch nejtvrdších hornin. Ale z menších i větších odpadlých částic se opět může vytvořit usazená hornina. Vzniká věčný koloběh.

scroll to top