Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Kámen v přírodě

Skála z blokovitě rozpadavé žuly v Krkonoších
Skála z blokovitě rozpadavé žuly v Krkonoších

Čím je to způsobeno, že někde vyčnívá strmá skála, jinde je prudký svah, jinde zas údolí? Vlivů je víc, ale jedním z hlavních je geologický podklad. Tvrdší kámen zvětrává pomaleji a vytváří vrcholky, v místech výskytu měkčích a rozpadavějších hornin vznikají prohlubně. Záleží i na tom, jak jsou horniny staré, jak jsou masivní nebo vrstevnaté, případně zvrásněné. Zkoumáme-li tyto souvislosti, hovoříme o geomorfologii terénu.

Na dnešní podobě kopců a skal se podepsaly vnitřní děje v zemské kůře a nakonec také vnější vlivy. Těm vděčíme za současnou podobu krajiny. Setkáme se tu s označením endogenní a exogenní dynamika. Přeložit by se to dalo jako „to, co rozhýbává kámen působením zevnitř nebo působením zvenčí“.

Ale důležité pro nás je i to, jak na nás kamenné útvary působí a co nám přinášejí. Samozřejmě, že zajímavou skálu jinak vnímá geolog, jinak horolezec, jinak třeba malíř nebo prostě milovník přírody. Ale všichni se shodnou v tom, že má nezastupitelné místo v krajině. Proto jsou zajímavé geologické útvary vyhlášeny jako chráněná území. Skalní útvary velkého vědeckého nebo krajinného významu se pyšní titulem národní přírodní památka.

scroll to top