Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Těžba kamene

Letecký pohled na etážový jámový lom blízko Karlštejna
Letecký pohled na etážový jámový lom blízko Karlštejna

Kamenolom se dá otevřít všude tam, kde je v zemi dostatek kvalitního kamene pro požadovaný účel a kde nedochází ke konfliktu s jinými zájmy. Ty se mohou týkat ochrany přírody, cenných zemědělských či stavebních pozemků nebo problémů s vlastnictvím pozemků.

V minulosti se lomy zakládaly kdekoli, kde vystupovala skála na povrch. Pak už přišly ke slovu zkušenosti lomařů a často i náhoda. Pokud surovina nebyla dobrá, lom byl opuštěn. Dnes těžbě vždy předchází geologický průzkum a podle jeho výsledků se provede výpočet zásob. Ten ukáže, zda se kámen opravdu vyplatí dobývat, případně jak. Než se začne těžit, stanoví se nejprve dobývací prostor, jehož hranice se nesmí těžbou překročit.

Kamenolomy jsou různého druhu v závislosti na terénu, v jakém byly založeny Dva nejběžnější typy jsou: lom stěnový, který se zařezává do svahu kopce, a lom jámový, který jde do hloubky a vytváří tak v zemi umělý kráter. V obou se dnes nejčastěji provozuje etážová těžba. Při ní se ve skále vytvoří patra o určité výšce a na nich se kámen postupně odlamuje. Pak záleží už jenom na dopravě suroviny ven z lomu, nejčastěji těžkými nákladními auty.

scroll to top