Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Mihule potoční

V neznečištěných potocích s meandry a tůněmi, v potocích, kde je dostatek písku s naplavenými zbytky odumřelých rostlin, můžeme při troše štěstí spatřit vzácného tvora– mihuli potoční. Tvarem tělapřipomíná úhoře, ale na rozdíl od něj nepatří mezi ryby. Jednou z mnoha zvláštností tohoto živočicha je to, že většinu života stráví ve stadiu larvy. Čtyři roky žije larva mihule zahrabána v náplavech u dna tůní a břehů potoků. Na konci čtvrtého roku však přestane přijímat potravu, začíná její proměna v dospělce. Promění se jí ústa, vyvinou oči, zkrátí tělo a zvětší ploutevní lem. Na jaře pátého roku života jsou mihule připraveny zplodit potomstvo. Krátce potom hromadně hynou.

Mihule patří nejen u nás, ale i v celé Evropě k přísně chráněným živočichům.

scroll to top