Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Vznik měst

Některá města vznikla přirozeně. Nikdo je nezakládal. Lidé se zkrátka sami usadili na vhodném místě, kde byl dostatek vody pro hospodyňky i pro řemeslníky, pro lidi i pro dobytek. Takovým městům říkáme města vzniklá živelně. Ta vznikla už v raném středověku a patří k nim třeba naše hlavní město Praha.

Jiná města byla založena uměle. Založení takového města bylo velkorysým podnikem. Sám král nebo šlechtic rozhodl o jeho založení a vyslal sem své lidi. Ti celou operaci pečlivě připravili, rozměřili parcely budoucích domů i hradeb a založili město jako dočista nové lidské sídliště.

Takovým městům říkáme města na zelené louce, protože tu před založením nic nebylo. Jsou mladší, nejvíce jich u nás vzniklo za posledních Přemyslovců ve 13. století.

Podle toho, kdo města zakládal, je také můžeme rozdělit do dvou skupin. Byl-li zakladatelem  král, mluvíme o městě královském (například České Budějovice). Když město zakládal šlechtic, říkáme mu poddanské, protože obyvatelé takového města zůstávali poddanými toho šlechtice (například Rožmitál pod Třemšínem).

Založením to však nekončilo, ale začínalo. Teď bylo potřeba, aby se v novém městě rozproudil život, aby město přilákalo obchodníky, aby poskytlo bezpečný domov. Zakladatel proto město vybavil řadou práv. Mohl se tu konat trh, mohli se trestat zločinci, mohlo se vařit a prodávat pivo a podobně.

Život za hradbami skýtal ochranu a nabízel různé příležitosti. Šikovný řemeslník nebo dobrý obchodník si mohl vydělat peníze.

Aby život ve městě šel, jak má, nad tím bděl rychtář s městskou radou. Ti mohli trestat nepoctivé obchodníky, ti mohli vykázat z města hlučné opilce, ti řídili osudy města.

Musíme se ale podívat i dál od náměstí, do tmavých nedlážděných uliček a k hradbám, kde se krčily chatrče těch nejchudších a kde přespávali, tak jako dnes, lidé bez přístřeší, chudáci, žebráci, nádeníci a podivná čeládka.

scroll to top