Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Lom Špic


Nedaleko školy, na okraji obce Nečíně,  je zatopený lom, kterému místní lidé říkají Špic. Název dostal díky své poloze - vznikl lámaním žuly na vrcholku kopce Kamence. Těžba tu utichla před více než padesáti lety a za tu dobu se skalní stěny stačily pokrýt mechem, ve skalních štěrbinách se uchytily břízy a borovice, z hluboko uložených pramenů vzniklo jezero. Místo je doslava pohádkově krásné. To vědí i filmaři, takže se občas náš lom objeví na plátnech kin. Na konci června se sem sjíždějí fanouškové Klarinetového kvarteta na festival Hudba z kamene, občas je lom svědkem svatebního obřadu. Idylické místo? Ano i ne. Na věčně rozházeném ohništi se povalují odpadky, občas plavou i po hladině, na cestě leží robité láhve od alkoholu, v létě se kolem lomu nedovoleně táboří, mladí si dojedou auty až téměř k hladině. Chtěli bychom to změnit a chtěli bychom, aby děti z místní školy byly při tom.

Na tématu spolupracovali: učitelé Helena Cihelková, Olga Malá, Luděk Zirhut, lidé z Občanského sdružení Místo pro život,  ing. arch. Vladimír Vašut, žáci šesté třídy ZŠ Nečín.

 

Výtvarná výchova

Nechali tu po sobě stopu

Poprvé se děti  (tehdy ještě páťáci) vypravily s paní učitelkou Cihelkovou a fotografem Honzou Plavcem k lomu na začátku léta 2010. Dospělí se chtěli vyhnout slovnímu komentování neutěšené situace, nabádání dětí,  co se dělá a co ne a podobným málo účinným metodám. Nechali děti, aby se dívaly a při tom je citlivě vedli. Využili k tomu citát a fotoaparáty.

Děti se rozdělily do čtyřčlenných skupin. Každá skupina dostala ústřižek papíru s nadepsanou větou: Zanechali tu po sobě stopu.

Ve skupině si měly děti promyslet, co výrok znamená a uvést pro něj kladné a záporné příklady. Jednoznačně převažovaly příklady negativní. Každá skupina pak dostala list papíru a úkol: Najděte alespoň deset příkladů dokládajících tuto větu a příklady zapište na papír.

Skupiny vyslaly jednoho zástupce, ten dostal fotoaparát a instrukce, jak s ním pracovat. Seznámil s přístrojem ostatní děti, a poté mohl  každý člen skupiny  pořídit  jeden záběr, kterým by větu: Zanechali tu po sobě stopu, dokumentoval.

 

Člověk a svět

Řešení problému: Jak pomoci lomu Špic

Problém nepořádku v lomu Špic a nedodržování psaných i nepsaných pravidel jsme otevřeli s dětmi znovu, tentokrát ve třídě. Děti se rozdělily do čtyřčlenných skupin, každá skupina dostala soubor fotografií pořízených v lomu. Na tabuli jsem napsala první úkol:

1. úkol:  Popište co nejpodrobněji situaci týkající se pořádku v lomu.

Co jste viděly, co víte z vlastní zkušenosti, co jste slyšely, co vidíte na fotografiích.

Mluvčí skupin pak seznámili celou třídu s prací skupiny, ostatní skupiny si mohly do svých  poznámek nové informace doplnit. Nestalo se tak. 

2. úkol: Co dalšího byste potřebovaly zjistit, než budete navrhovat řešení.

Děti dávaly návrhy, zapisovala jsem je na tabuli:

Kdo do lomu chodí? Kdo se o lom stará? Co se všechno v lomu dělá?

 Odpovědi děti hledaly ve skupinách a zapisovaly je na tabuli. Informace, které nezazněly, jsem následně na tabuli doplnila já. 

 • Kdo tam chodí: mládež, pubertální děti (7.-9. třída), chlapi (kouří a pijí alkohol), holky a kluci, mládež z okolních vesnic – když něco slaví, lidi zdaleka – stanovat, někdo, kdo rád ničí, někdo, kdo si chce opékat buřty a pít alkohol (a pak neví, co dělá).
 • Kdo se v současné době o lom stará a jak: školní děti a učitelé při akci Den Země, někteří občané z Nečíně, kteří bydlí blízko, dva důchodci, kteří tam chodí na procházky a uklízejí a odnášejí odpadky.
 • Jaké akce se v lomu dělají: svatby, filmování, koncerty Klarinetového kvarteta, v létě koupání, pálení ohníčků, stanování. 

3. úkol:  Navrhněte  řešení, jak pořádek v lomu zlepšit.

Některé skupiny potřebovaly pomoc, místo řešení popisovaly stav, některé skupiny navrhovaly jen represivní řešení. Dvě skupiny, ve kterých byly schopnější děti, měly širokou škálu návrhů, ostaní skupiny nalezly návrhy dva až tři.

 • Pravidelně lom uklízet a čistit, zvolit lidi na úklid lomu.
 • Provádět každodenní kontrolu.
 • Aby se o lom staralo víc občanů .
 • Sešli by se lidi a uklidili to.
 • Měla by se o to starat obec.
 • Umístit tam velké pytle, do nich by se odpadky dávaly, a pak by přijelo auto a najednou to odvezlo.
 • Umístit tam cedule s upozorněním, co se má dělat. 
 • Nepálit ohně, za skládku pokutu, neničit mraveniště, neničit přírodu, mohou se slavit narozeniny, ale uklidit po sobě odpadky, nelámat a neničit stromy.
 • Udělat dole u cesty závoru, aby tam nejezdily auta a motorky, dát tam zákaz vjezdu.
 • Umístit kamery, natočit to, vyhledat  lidi, kteří tam dělají nepořádek, a říct jim, aby to po sobě uklidili.
 • Dávat lidem za nepořádek pokuty – je to ničení přírody, policie.
 • Dát tam dřevěné koše.

4. úkol: Hledejte argumenty pro navržená řešení. 

Každý člen skupiny dostal za úkol vybrat si jedno až dvě řešení a ostatním ve skupině zdůvodnit, proč si myslí, že toto řešení by bylo účinné. 

5. Doplňující informace

Některá řešení, která děti navrhly, se nedají prakticky realizovat. Záměrně jsem nedala dětem na začátku práce informace, které by je v navrhovámí omezovaly. Nyní byla vhodná příležitost některé nové informace dětem poskytnout, např. umístění kamer a pořizování záznamů se dá praktikovat, je to možné  pouze v případě, že o kameře lidé vědí; pravidelný úklid lomu a kontrola je pro obec finančně náročná; přestupky, ke kterým v lomu dochází, nejsou tak závažné, aby k nim vyjížděla policie.    

Začali jsme diskutovat o dvojím charakteru řešení problémů – represivním (zakázat, přikázat, trestat, kontrolovat…) a pozitivním (poprosit, požádat, vyzvat, dělat prevenci, jednat s lidmi, kterých se to týká, zlepšit estetické prostředí, zapojit do úklidu víc lidí ...). Byl důvod, proč se  k návrhům dětí ještě jednou vrátit. Vypustit ty, které nejdou realizovat a doplnit další.

6. úkol: Nové kolo návrhů řešení

Děti na základě nových informací pozměňovaly navržená řešení, vymýšlely nová.

 • Starosta řekne lidem, že bude brigáda za „slušný“ peníze.
 • Zaměstnávat tam starší děti, aby tam něco udělaly, a pak si toho budou víc vážit.
 • Poprosit lidi, aby nepořádek po sobě uklidili.
 • Dobře děti vychovat, aby se nekamarádily s těmi, kdo kouří a pijí.
 • Aby byly kroužky a aby děti chodily do kroužků a nekouřily.
 • Učit děti o přírodě a čistotě. Aby měly jednu hodinu týdně úklidu s dozorem.
 • Učit lidi, aby odhazovali odpadky do koše a ne na zem.
 • Aby se o lom staralo víc občanů  - aby každý měl dobrý pocit, že se podílel na úklidu. 

Dohodli jsme se na tom, že o práci dětí a jejich návrzích budeme informovat zastupitelstvo. O prázdninách vyšel článek v místním časopisu Mezi lomy - Lom Špic .

7. úkol:  Reflexe

Na závěr jsem děti vyzvala, aby napsaly, co si myslí o způsobu řešení problému, který si na vlastní kůži vyzkoušely. 

 • Myslím, že bylo dobře, že to mohly řešit i děti.
 • Nevím, jestli z toho něco bude, ale byl jsem rád, že jsem si to vyzkoušel.
 • Myslím, že je to super. Každý si myslí něco jiného. Líbilo se mi to. Chtěla bych taky něco jiného takhle dělat ve skupinách.
 • Moc se mi to líbilo. Myslím, že bysme mohli takhle mluvit i o něčem jiném.
 • Moc se mi to líbilo, ale měli by to řešit větší děti, třeba 8.a 9. třída.
 • Ano, je to moc dobrý nápad. Nepořádek v lomu by se měl uklidit. Toto je výborný způsob pomoci.
 • Tento způsob se mi líbí, protože se všichni dokážou dohodnout.
 • Tady ta práce v hodině byla pěkná, moc se mi líbila, protože jsem to dělala poprvé a že tím možná pomůžem přírodě. Doufám, že ano.
 • Líbí se mi, že to pomůže lidem a že to i někoho zajímá.
 • Myslím, že to bylo správné.
 • Myslím, že by to měli řešit všichni, protože mají všichni takové problémy.
 • Měly by to dělat nejen  děti, ale i dospělí.

 

Výtvarná výchova

V keramické dílně

K lomu Špic se děti  vrátily po prázdninách, už jako "šesťáci". Mezitím se něco odehrálo. O lomu začalo diskutovat  zastupitelstvo. Kontrolu využívání lomu si vzali na starost hasiči, místní kovář vyrobil kovovou zábranu, aby tam po cestě nemohla svévolně vjíždět auta. Přidalo se i Občanské sdružení, které spolupracuje na úpravě krajiny v okolí Nečíně s architekty. Zatímco v létě se děti zabývaly lomem v  předmětu Člověk a společnost, na podzim se lomu věnovaly ve Výtvarné výchově. Nejprve  společně vytvořily hliněný model lomu a okolí, pak začaly navrhovat různá řešení pro ohniště, lavičky, tabule, skluzavky do jezírka a pod. z keramické hlíny, kamínků a odřezků dřeva. 

Výtvarná výchova

Architekti

 

Zároveň s dětmi se lomem začali zabývat architekti ze studia Under-construction architects. Od dětí dostali všechny podklady, které vznikly v létě při řešení problému jak zlepšit pořádek v lomu. Architekti se rozhodli vypracovat více řešení, a pak na společném setkání  různé varianty návrhů s dětmi diskutovat. Mezi varianty řešení, které jsou dobré a realizovatelné, vložili i ty, které vypadají zajímavě a efektně, ale míjí se s účelem pro co je lom využíván a kým. 
Jak dlouhá je cesta od první návštěvy místa ke konečnému projektu, jak krok za krokem vzniká ve studiu návrh – to děti nejen viděli na připravené projekci, ale mohly  o tom s autory návrhů diskutovat.

 

 

Dubové špalky - návrhy rastrů
scroll to top