Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Křížek v Lipinách


Křižovatce cest za Nečíní směrem do Lipin se říká U božích muk. Boží muka tu nikdo napamatuje a pomalu ubývá i těch, kteří si vzpomenou, že tu na kamenném podstavci stával kamenný kříž. Kříž lidé povalili, podstavec zůstal a místo zarostlo křovím. Doba se mění, historické památky se obnovují a to dokonce i ty i malé a méně významné. Jsme za to rádi, a tak jsme se rozhodli místo U božích muk upravit. Kdo? Učitelky a děti z nejnižších  tříd základní školy, družina, místní lidé a řemeslníci, výtvarník, architekt.

Příspěvek je ukázkou participace - ukázkou toho, co hezkého může vzniknout, dají-li se dohromady na společném díle lidé různého věku a různých profesí.

 

Na tématu spolupracovali:

učitelé Luděk Zirhut, Alena Pobišová, Helena Cihelková, architektka ing. Eva Wagnerová, výtvarník Jan Naš a lidé z Občanského sdružení Místo pro život.

 

 

prázdniny

Rozcestí U božích muk

O letních prázdninách několik dobrovolníků místo kolem podstavce prořezalo a vyčistilo. Odhalila se stará kamenná zídka a malá zakrslá jabloňka s planými jablíčky. Za dva dny se u křížku objevila židlička. Paní architektka Wagnerová navrhla osázení přilehlých a vzdálenějších míst keři a ovocnými stromy  a nakreslila lavici z  kamene a dubu na podvečerní posezení.

20.srpna 2010
20.srpna 2010
21.srpna 2010
21.srpna 2010
23. srpna 2010
23. srpna 2010
Cesta do Lipin
Cesta do Lipin
Rozcestí U božích muk
Rozcestí U božích muk
Lavice
Lavice
Český jazyk

Nedokončený příběh

 

U božích muk v Lipinách
 
Tam, kde se scházely a rozcházely polní cesty, stávaly odpradávna křížky a Boží muka. Lidé kolem nich neprocházeli jen tak, jako dnes my! Lidé se u nich zastavovali. Někdo smeknul, jiný se poklonil, pokleknul, poprosil za odpuštění, ublížil-li komu. Však je k tomu občas vyzval i sám nápis vytesaný do kamene: Stůj pocestný! Nebo jinde zas: Zastav se a upřímně se pokloň.
Boží muka bývala nejčastěji vytesaná z kamene. Říká se ale, že v dobách, kdy měli ještě lidé dobré a měkké srdce, se stavěla Boží muka dřevěná.
Na rozcestí v Lipinách se dodnes říká U božích muk. Stával tu prý kamenný kříž na kamenném podstavci. Lidé se u něj zastavovali na cestě na Vrcha nebo do hřiměždického kostela.
Šel kolem jednou někdo, kdo neměl rád kříže. Srazil ho k zemi a nechal ležet poničený v trávě. Jen malá jabloňka opodál byla svědkem, jen ta by mohla dosvědčit. Je ale němá, a tak své tajemství ukryla do větví a planých jablíček. Poničený kříž časem lidé odnesli a pomníček zarostl křovím a lebedou.
Až jednou ………
 
Text, který jsem ve třídě předložila dětem, se všem okamžitě moc zalíbil. Mně navíc ještě poskytl prostor pro práci v hodině  českého jazyka  a představoval velké množství námětů pro školní činnosti. Naše aktivity jsem zaměřila především na velmi oblíbené téma - význam slova.                        

    Prvním úkolem pro děti bylo vyznačit deset slov, která je nějakým způsobem oslovila, která na ně zapůsobila. Z těchto deseti slov, většinou silně libozvučných, si poté každý vybral tři slova a seznámil s nimi ostatní. Bylo zajímavé pozorovat, jak děti, aniž by si to uvědomovaly, označovaly slova stejného slovního druhu. Význam všech takto preferovaných slov jsme si společně odůvodnili.

    Ke slovům uvedeným v textu (dobré, neměl rád , někdo,...) jsme vymýšleli slova podobného významu, k jiným ( měkké srdce, němá, stůj,....) naopak slova protikladná, vyhledali jsme slova citově zabarvená ( jabloňka, pomníček, jablíčka). Využili jsme také slovník a encyklopedii, abychom zjistili, co je "lebeda".

    Veškerá činnosti děti velice bavily a prožili jsme společně velmi příjemnou hodinu.

 

 

 

Pracovní činnosti

Na cestě

Křoviny na rozcestí byly již vyřezány, ale práce tu ještě zůstalo dost. Třicet párů malých rukou se dalo do práce. Někdo vyhrabával starou trávu, někdo čistil kamennou zídku, kluci vyřezávali suché větve staré hrušky a nálety švestek, děvčata větve stahovala na hromadu. Jen čas byl neúprosný. Ve školních lavicích se často vleče, venku doslova letí.

Vycházka družiny

Suchá zídka uprostřed podzimu

Říjen se přehoupl přes polovinu, rána jsou bílá jinovatkou, ale odpoledne ještě sluníčko hřeje.Děti z družiny se vypravily s paní učitelkou, fotografem Honzou Plavcem a pěti fotoaparáty na rozcestí do Lipin. Měly zjistit, jestli je na suché zídce podél cesty živo, jestli jsou už zvířátka, která obývají tento kamenitý domov ukrytá  nebo se  vydávají na poslední podzimní výpravy za potravou a sluníčkem. Průzkum zídky ukázal, že je na co se dívat. Napilno měli mravenci a pavouci, ospaleji se chovala sluníčka, slimáci a kobylky, nejhůře na tom byl poraněný cvrček. Děti se po průzkumu zídky rozdělily do tříčlenných skupin, každá dostala jeden fotoaparát a několik rad, jak s ním zacházet. Každý směl vyfotografovat jen 2 obrázky.

Vycházka družiny

Hledáček

Na suché zídce bylo ještě živo, poslední živočichové se tu připravovali na zimu. Brzy už se ukryjí do dutin a škvír mezi kameny, kořínky trav, mateřídoušek a  rozchodníků.  Na zídce ale zůstanou i přes zimu jiní tvorové - prapodivných tvarů a barev. Není lehké je objevit,  je ale radost je vyhledávat. Dopřáli jsme ji i dětem, dali jim hledáčky (černé čtvrtky s vystřihnutými okénky) a jednu radu, jak živočicha objevit. Prohlížet si pozorně zídku v hledáčku. Brzy bylo na světě živočichů jak do zoologické zahrady.

Bílý meděd jde na procházku
Bílý meděd jde na procházku
Už jsem dlouho nežrala. Lochneská příšera.
Už jsem dlouho nežrala. Lochneská příšera.
Haryk sežral kost a odpočívá.
Haryk sežral kost a odpočívá.
Kačenka se dívá na vajíčko.
Kačenka se dívá na vajíčko.
Brigáda

Nevlídné sobotní odpoledne

Děti vystřídali na cestě do Lipin dospělí. Na co nestačily  ruce dětské, to zvládly pily, sekačky, krumpáče a přívěs. Celé odpoledne poprchává, ale je nás dost na to, abychom udělali to, co je potřeba dokončit  před zimou - terénní úpravy kolem budoucích nových božích muk a usazení kamenů pro lavici. Na místní pile nám pan Tulach připravuje dubové fošinky.

Výtvarné činnosti

Lavice

Cesta do Lipin vychází z části obce Nečíně, kde žije víc starších občanů. Několik dní poté, co jsme místo u křížku vyčistili, se tu objevila židlička. Fialová, plastová. Někdo tu sedává, a tak mu  (případě i jiným lidem) připravíme na posezení místo důstojnější.

 

Dokumentace

Fotografická dokumentace

 

Fotografická dokumentace
scroll to top