Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Variace na suchou jehlu

 

KRAJINA  - studie v polích za školou, pak převedeno pomocí jehly rytím do umělohmotné desky  (variace na suchou jehlu)

 

 

Pomůcky: umělohmotná deska A4, jehla v násadce – ostrý hřebík, hlubotisková barva, klůcky látky potřebné k vytírání matrice – vyryté desky, provlhčené čtvrtky

Pracovní postup:Motiv krajiny překreslíme tužkou na desku a vyryjeme hřebíkem – jehlou. Hlubotiskovou tiskařskou barvu naneseme prsty na povrch desky a vytíráme z povrchu klůcky látky. Dáváme pozor, abychom barvu nevytřeli i z rytých čar. Na desku – matrici položíme navlhčený papír (máčíme jej ve vodě několik hodin a pak vysušíme mezi listy novin), vložíme do hlubotiskového lisu (satinýrky) a projedeme – vytiskneme práci. List papíru opatrně sloupneme z matrice a sušíme několik dní na šňůře, popřípadě pak lisujeme v novinách mezi těžkými knihami, aby se zkroucený papír opět narovnal.
(autorka příspěvku Zdena Hrdinová)

scroll to top