Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Práce se šablonami

 

KVĚTY, ČÍNSKÉ ZNAKY, EGYPTSKÉ HIEROGLYFY


 

Pomůcky: paspartovací nůž, čtvrtky papíru, podložka, tvrdý papír z rozřezaných krabic, tempery, klůcky látek , pastelky, tužky

Pracovní postup: Vybraný motiv nakreslíme na čtvrtku a vyřežeme na podložce paspartovacím nožem.Motiv z plochy čtvrtky vypadne, zůstane jen šablona. Ta se přikládá ve vybraném rytmu na tvrdý papír z krabic a tupuje se přes ni pomocí látkových uzlíků temperová barva. Postup opakujeme, dokud není vybraným motivem pokryta celá plocha krabicového papíru. Po zaschnutí se jednotlivé motivy mohou dostínovat, dokreslit tužkou či pastelkami.
(autorka příspěvku Zdena Hrdinová)

scroll to top