Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

První roky 2. světové války, z kroniky obce Nečín

 

1939

15. března obsadilo německé vojsko Čechy a Moravu a prohlášen Protektorát v rámci německé říše. I obcí naší projížděly tento den, kdy napadly spousty sněhu a bylo ošklivé počasí, motorizované části německého vojska. K žádnému nedorozumění zde naštěstí nedošlo. Byla provedena revize obecní knihovny a vyloučeny spisy o Masarykovi, Benešovi a spisy legionářské. Byla ustanovena místní péče o mládež.

Zavedeny potravinové lístky. Veškeré porážky vepřů nutno hlásit a žádat o povolení. Zavedena jízda vpravo. Zaveden do obce telefon, hovorna v domku Gregora Josefa čp. 67.

Rozloučení osady od obce Nečíně (Lipiny) zamítnuto okresním úřadem.

Bohumil Slabihoudek ze Žebráku byl v naší obci, ba v celém kraji první obětí okupace německé. Pohřeb se konal do Hříměždic na hřbitov za veliké účasti občanstva a za dohledu četnictva německého, aby se nic nemluvilo proti a nedošlo k nějaké vzpouře!

1. září vydán byl zákaz poslouchání cizího rozhlasu pod velkým trestem.

1940

Razítko obce i školy muselo být vyměněno za dvojjazyčné. Na škole měla se vyučovati němčina dobrovolně, ale nikdo se nepřihlásil. Vyučováno bez knih – učebnic, které musely být odevzdány, než dojdou učebnice schválené Protektorátem.

Zavedeno povinné vyučování němčiny. Při sáňkování vjel pod nákladní auto 8letý Stanislav Červenka a byl ihned mrtev. Vydány nové poštovní známky. Na stříkačce a has. zbrojnici musely se dáti dvojjazyčné nápisy. Zavedeny lístky na mletí krmiva a jiné.

1941

V dubnu zuřily v obci spalničky. V obci ubytováni němečtí vojáci na Kamenici, kde měli zbudovanou hlídací stanici. V červnu se utopil 13letý František Vančát ze Žebráku při koupání v lomu v Besídce.

Němečtí vojáci na Kamenici chovali se celkem k obyvatelstvu slušně, ovšem, že nás rády neměli. Naše obec za druhé světové války měla snad pro svoje zvláštní postavení a rozlehlost osad tu nevýhodu, že při kontrolách bylo zde vždy 24-30 členů těchto kontrol, kteří prováděli vše přísně.

Štěstí bylo pro celou obec, že občanstvo chápalo vážnost doby, na nikoho se nic nevolávalo, vše se obešlo bez vážných zákroků Němců. Němci všude malovali veliké V – na všem i v tisku což znamenalo „Veliké vítězství Říše“.

1942

Prováděna sbírka na Červený kříž německý.

Zavedeno veřejné osvětlení obce. Zavedena dávka ze hry v karty a dávka z nápojů. Byly od Němců zničeny Lidice a Ležáky. Občanstvo ustrašeno. I ve zdejší obci konána prohlídka všech bytů od Němců, kteří hledali zbraně.

Dne 9. června navštívila naší obec německá policie v počtu 150 mužů, zase zajímavý to případ, proč právě naše obec Nečín to byla, a to jediná na celém okrese ba kraji. Již ve 3 hodiny ráno byla naše ves obklíčena, do vsi byl každý vpuštěn, ale ven již nikdo. Asi v 7 hodin začala ostrá domovní prohlídka. Hlavně se hledali zbraně, knihy o Benešovi a lidé bez dokladů. Veliké štěstí bylo, že se nikde nic nenašlo, co by bývalo zavdalo příčinu k zákroku. Když odjížděli, jejich velitel ještě volal: Však my se sem ještě vrátíme! Bylo opravdu záhadou, proč právě naše obec byla právě vybrána na tuto prohlídku. Štěstí, že zde nic nenašli a tak neprovedli, neboť ihned druhý den 10. června tato policie zřídila a srovnala Lidice. Všeobecně se posuzovalo, že i snad naši obec měl potkat podobný osud jako obec většinou dělnickou a komunistickou, ale že s ohledem na větší rozlohu obce a počet lidí se tak naštěstí nestalo.

 

scroll to top