Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Volby do obecních zastupitelstev

 

Ve volbách do obecních zastupitelstev dávají většinou občané hlas lidem, kterých si váží, kterým důvěřují a o kterých si myslí, že budou podporovat určité aktivity. Maminky malých dětí dají spíše hlas člověku, který prosadí v obci vybudování dětského hřiště, sportovci většinou hlasují pro členy tělovýchovných jednot, hasiči pro hasiče  a ženy upřednostní pravděpodobně kandidáta, který podpoří výdaje peněz z obecního rozpočtu na čistotu, zeleň, květiny. Za čtyři roky se ukáže!

Jsou obce, které toho pro občany dělají více, které lépe hospodaří s obecním rozpočtem, vypracovávají projekty na zajímavé realizace, využívají možností čerpat finance z nadací, z evropských a mezinárodních zdrojů a dají možnost a příležitost lidem podílet se na rozhodování o fungování obce. Ty nejlepší bývají oceněné v soutěži Obec roku. Osvědčené zastupitele pak volí lidé v příštím volebním období znovu.

Tam, kde se nic neděje, zastupitelé prosazují svoje zájmy a obec chátrá, to chce změnu!

Volby do obecních zastupitelstev jsou jednou za čtyři roky.

Právo volit má občan obce, který dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Stejné podmínky platí také u práva být volen.
Volby v České republice jsou přímé - občané volí přímo, nikoliv přes prostředníky, rovné – každý občan má stejný počet hlasů (1 hlas), tajné – nikdo se nemůže dovědět, kdo jak volil, všeobecné – volit může každý dospělý člověk, občan České republiky.