Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Počepická křížová cesta

 

Tradici Křížové cesty založili členové Františkánského řádu, kteří ve 13. století v Jeruzalémě, na místě, kde před dvěma tisíciletími pravděpodobně proběhla trpná cesta Ježíše Krista kráčejícího na smrt na horu Golgotou, vyznačili 14 Ježíšových zastavení. Křížové cesty upomínají na tento starobylý křesťanský příběh.„Cestu kříže“ později církev imitovala v každém kostele, a to i v nejmenších obcích křesťanského světa, byť třeba jen několika vybranými výjevy. Celé Křížové cesty jsou vystavěny na mnoha místech ve volné krajině. Jednotlivá zastavení mají železný či kamenný kříž, skromnou kapličku, často i obrázkový výjev, každé má svůj název: Ježíš odsouzen, Ježíš na sebe bere svůj kříž, Ježíš poprvé pod křížem klesá, Ježíš se setkává se svou matkou Pannou Marií, Ježíšovi pomáhá nést jeho kříž Šimon Cyrenský,  Setkání Ježíše; s Veronikou, Ježíš podruhé pod křížem klesá, Ježíšovo setkání se ženami, Ježíš potřetí pod křížem klesá, Ježíš svlečen ze svého roucha, Ježíš přibit ke kříži, Ježíš na kříži umírá, Pieta a Ježíš uložen do hrobu.

Jedna z těchto krajinných křížových cest je i v Počepicích. Vede ze vsi od kostela sv. Jana Křtitele na kopec Radešín, do míst, jímž se říká Kalvárie a lemuje ji 14 kamenných křížů. Vznikala v letech 1861-1887 na popud faráře Antonína Kacerovského, který v Počepicích působil 40 let. V roce 2001 byla za pomoci Nadačního fondu patronátu Sedlčany a Sdružení obcí Sedlčanska opravena a poté znovu vysvěcena. Obrázky ze života Ježíše Krista do výklenků křížů namalovaly a umístily děti ze 2. základní školy v Sedlčanech. Nejen k uctění Ježíšovy památky, ale také jako výraz úcty k životu a práci našich předků.

Ivan Veselý