Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Obec

 

Obec je území vymezené hranicí, obec jsou občané, kteří na tomto území žijí. Jim patří majetek i finance, se kterými obec hospodaří. Občané mají právo rozhodovat o tom, jakým způsobem se bude obec rozvíjet, jak bude nakládat s majetkem, co prodá, co vystaví, na co vynaloží obecní peníze. Obce mají právo spravovat si své záležitosti samy, mají vlastní obecní samosprávy.

Členy samospráv jsou zastupitelé - lidé, kterým dali občané ve volbách svůj hlas, aby se po dobu čtyř let o obec starali. Zastupitelé pak volí ze svého středu starostu a ve větších obcích i členy obecní rady, tzv. radní. Být zastupitelem obce je čestná funkce, kterou kromě starosty dělají lidé navíc, mimo svá zaměstnání.

O běžný provoz obce se stará obecní úřad. V jeho čele je starosta a podle velikosti obce pracují na obecním úřadě ještě další pracovníci: zástupce starosty, tajemník, matrikářka, ekonomka, provozní zaměstnanci.

O obecní záležitosti se starají také obecní komise (školská, tělovýchovná, finanční, kulturní, …). V nich mohou dobrovolně pracovat jak zastupitelé, tak občané z řad veřejnosti, kteří mají zájem přispět k rozvoji obce.

scroll to top