Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Zázrak orby

Toulky českou minulostí, Petr Hora, úryvek z knížky

 

Zázrak způsobila kláda s trnem – nejstarší oradlo. Zprvu se do těžkého dřevěného háku, snad kmene stromu zbaveného větví, zapřahali sami lidé. Ostrou odnoží kořene začali rozrývat zem. Brzy zjistili, že můžou zapřáhnout dobytčata. Primitivní hák zdokonalili v rádlo. A s první vyoranou brázdou se změnilo nejen zemědělství, ale celá společnost.

  1. Jediný oráč mohl nyní s párem krav obdělat větší plochy, vzrostly výnosy.
  2. Ušetřila se pracovní síla, část lidí se mohla věnovat řemeslům, hutnictví, hornictví.
  3. Zemědělské přebytky se dají směňovat. Byly vytvořeny základní předpoklady pro vznik organizovaného obchodu. Věci se proměnily ve zboží.
  4. Rádlo se nedotklo pouze polí, ale také chovu skotu – živočišné výroby, řekli bychom dnes. Člověk už v domácích zvířatech neviděl jen zdroj masa, kůže a mléka. Dobytče v jařmu – to byl první motor v historii lidstva. Nyní chyběl už jen krok ke zdokonalení zápřahu, k objevení kola, vozu a tedy i ke vzniku dálkové dopravy.
  5. Dokud se pole okopávala, vykonávaly práci ženy. Ale pole ořou muži. Orání osvobodilo ženy od dřiny, ale zbavilo je dosavadního výlučného společenského postavení. Muž – oráč vykročil z lůna matriarchální velkorodiny za mocí.  Ženy byly vykázány do „oblasti služeb“: péče o děti a dům, o jídlo a oděv. To bylo vše, co jim z dřívější moci zůstalo.


scroll to top