Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Ukázky z výuky: Sametová revoluce


Bude doplněno.

 

Blíží se výročí 17. listopadu

 

Sešli jsme se u interaktivní tabule, děti bez úvodní motivace zhlédly několik krátkých videí ze 17.listopadu. Pověděli jsme si jen tolik, že vše, co viděly, se událo v naší vlasti a tou je Česká republika. Proto si všechny děti  prvního stupně zvýraznily hranice naší republiky na připraveném papíru a mezi jednotlivými filmečky si do republiky zapisovaly to, co se jim líbilo, co vnímali jako pozitivní, mimo hranice země pak zapsaly to, co by tady nechtěly zažít, nechtěli vidět. Zaznamenávaly svoje bezprostřední dojmy, pocity, fakta, postřehy, myšlenky.  S prňáčky jsme si zakreslili malou vlajku naší republiky, protože i ta se hojně objevovala v ukázkách. 17.listopadu.  Navíc ji uvidí vyvěšenou u školy, obecního úřadu a jinde.

Do tříd jsme se rozcházeli s nadpisem 17.listopad 1989 a s úkolem mít tento den oči otevřené, uši nastražené a zaznamenat si do naší mapy nové záznamy.
 

Metodické poznámky
Dětem jsem nic nevysvětlovala, neobjasňovala, děti jsem neinformovala, neučila o 17.listopadu. Záměrem prvního setkání s událostmi bylo probudit zájem a touhu dozvědět se víc.

 

videoukázky
videoukázky
naše vlast
naše vlast
jak se cítíš,napiš
jak se cítíš,napiš
školní prapor
školní prapor
naše postřehy
naše postřehy
naše postřehy
naše postřehy
Prv+Př, Pč

PŘED x PO

Na začátku druhé hodiny jsme si krátce pomocí video-ukázky připoměli probíranou událost, pak se rozhovořili ti žáci, kteří si do svých map zapsali záznami v den výročí události - dovnitř mapy i mimo ni.  Bylo moc príma, že většina dětí se o události zajímala, mluvila s rodiči, sledovala televizi. Bylo pak jednodušší navázat druhou aktivitou: PŘED-PO.
Děti jsem rozdělila do dvou skupin. Každá obdržela kartičky s výrazy, ze kterých měly děti vybrat jen ty, které se vztahovaly k naší současné době. Navzájem si výsledky práce skupiny zkontrolovaly, úkol nebyl těžký, vždyť šlo o jejich současný život. Mezitím si děti vyrobily vlajku z papíru a špejle, vyvodily symboliku barev. Ve zbylé části dvouhodinovky jsme se vrátily k odloženým zbylým kartičkám. Na nich byla zachycena socialistická minulost  Každý žák dostal jednu až dvě kartičky a čekal, až přijde jeho okamžik, aby je mohl uplatnit. Já jsem četla texty ze současnosti, žáci k nim hledali dvojici, přiřazovali minulost. Některým věcem, které se dozvěděli, nechtěli uvěřit, některým nerozuměli. U těch jsme se pak zastavili a přibližovali je slovem, i dramatizací.

 

Co jsme si připsali
Co jsme si připsali
vyber to, co platí dnes
vyber to, co platí dnes
čtení

Práce s textem

Pro další práci jsem použila text Sametová revoluce, události konce roku 1989.
Nejprve si děti krátký text přečetly potichu, pak jsem jim rozdala stejný text s vynechanými  klíčovými slovy. Společně jsme text po částech četli a doplňovali. Po doplnění dat si žáci z 5.tř.  do sešitu vypsali z textu pojmy pro ně nové, se 3.třídou jsme si text přečetli ještě jednou společně nahlas. Úkolem do dalšího dne bylo, přinést si to, co budeme potřebovat k dramatizaci událostí popsaných v článku. Děti s dopomocí rozpoznávaly klíčové momenty a symboly událostí (klíče, transparenty, trikolory, svíčky, květiny, OF …)

Sametová revoluce, události konce roku 1989
 

Je 17. listopad roku 1989. Už čtyřicet let je v čele státu komunistická strana – strana, která beze studu trestá, zavírá a dokonce popravuje lidi za protikomunistické názory a myšlenky.
Je 17. listopad, svátek studentů, a ti se vydávají na průvod ulicemi Prahy. Napětí je cítit na každém rohu. Průvod se blíží k Národní třídě. Do cesty se mu staví ozbrojená hradba policistů. Na jedné straně studenti se svíčkami a  květinami, na druhé straně policie s obušky. Místa, kde policisté studenty zbili, žalují hořícími svíčkami.
Je 21. listopad. Ke studentům se přidávají herci a další Pražané. Václavské náměstí se začíná plnit. 150 000 lidí zpívá českou hymnu, zvoní klíči a vyzývá vládu: Odejděte! Náměstí hlídá ozbrojená policie a na obvodu Prahy jsou připravené vojenské obrněné vozy.
Je 25. listopad. K Pražanům se přidávají lidé z celé země. Nápisy a hesla jsou plné naděje ukončit strastiplné období vlády jedné strany. Ukončit ho tak, aby netekla krev: Máme holé ruce. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Poslední zvonění. Letenská pláň se začíná plnit. 800 tisíc lidí zpívá chorál Svatý Václave a písničky o vytoužené svobodě. Na tribunu vystupuje Václav Havel, člověk, který dvacet let bojoval proti komunismu perem a slovem, muž, se kterým si lidé spojují největší naději na nový demokratický stát.
Je 29. prosinec. Novým prezidentem se stává Václav Havel. Komunistický režim padl bez jediného výstřelu, bez jediného zmařeného lidského života. Sametově.
Pro další práci jsem použila text Využila jsem text na Portálu UBU zpracovaný formou testové úlohy ve dvou stupních obtížnosti. Nejprve jsme si všichni krátký text přečetli, 5.tř.-tiché čtení s porozuměním. Pak jsme společně doplňovali stejný text s vynechanými slovy. 5.tř. si do sešitu vypsala z textu pojmy pro ně nové, s 3.třídou jsme si text přečetli společně nahlas. Úkolem do dalšího dne bylo, přinést si to, co budeme potřebovat k dramatizaci celé situace. Děti s dopomocí rozpoznávaly klíčové momenty a symboly událostí (klíče, transparenty, trikolory, svíčky, květiny, OF …)
Vl, Vv

Sametová cesta ke změně

Nejtěžší je vždy rozdat role tak, aby byli všichni spokojeni. Tentokrát ne, dnes byli obsazeni úplně všichni žáci třídy. Kluci sehráli policisty s obušky (vše jsme vyrobili z papíru), další část dětí hrála studenty, zapalovala svíčky a skandovala „Máme holé ruce“, zbytek třídy se k nim pak přidal s transparenty. Společně došli za zpěvu písně Jednou budem dál na Letenskou pláň a vyslechli si projevy (ukázky z knihy  Době navzdory,Orbis Pictus). Na Letenské pláni zazpívaly děti se zdviženým „véčkem“ naší hymnu. Ne všichni věděli o slovenské části, nikdo ji už neuměl.
Nakonec všichni zasedali jako Občanské fórum a zvolili Václava Havla  prezidentem.
Děti chtěly boj, role policistů tomu i napovídala, ale místo toho nakonec všichni cinkali klíči.
Bylo po REVOLUCI-položila jsem zásadní otázku: Lidé chtěli změnu. JAK toho dosáhly během 17. listopadu  a několik dní potom studenti a pracující? Vyvodili jsme společně pojem sametová revoluce. Přinesla jsem samet a děti si ho hmatem užívaly.

 

 
 
střet policistů se studenty
střet policistů se studenty
ozbrojená Veřejná bezpečnost
ozbrojená Veřejná bezpečnost
Havel zvolen prezidentem
Havel zvolen prezidentem
práce na portálu
práce na portálu
demonstrace s transparenty
demonstrace s transparenty

video-materiály k projektu

                                                                             Zdroje:

1 )0.40-0.50 vodní děla, svoboda, klíče
     5,02 tanky najedou na lidi, konec=řidič tanku
     6,44 – 7,20 rvou holku do VB auta
http://old.stream.cz/uservideo/455759-sametova-revoluce-1989                                        
2)  17.40-18  končí: Už je to tady
3)     2,55-3,55 =svíčky,   o policii, Máme holé ruce
        4,18-tma, 5,00 mlácení
4)Hutka písnička
5) hymna celá, Kryl, Gott
6) celé,syrové, trochu nečitelné záběry od 0,25   nakonec,opakování
7) jednou budem dál , opakování

 

Slovníček

Na závěr děti pracovaly ve dvojici starší-mladší se slovníčkem pojmů vážících se k událostem 17. listopadu. Slovníček na portálu UBU je interaktivní, děti vybírají z nabídek významů, správné a chybné odpovědi se jim zobrazují na displeji. Práce dětem šla, i obtížným slovům již rozuměly, a měly z toho radost.
 Věděly, proč naše revoluce byla SAMETOVÁ, vždyť si slovo samy vyvodily a samet si i osahaly, věděly proč a co se slaví 17. listopadu.

scroll to top