Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Pomůcky

 

 

Soubor pověstí vhodných pro vyvozování základních znaků žánru pověst (texty jsou krátké s výraznými typickými znaky)

Racochy.pdf
Pověst o hradu Vysoký Chlumec.pdf
Počepický čáp.pdf

 

 

Výukové materiály pro vyvozování neznámých slov, rozšíření slovní zásoby o archaické výrazy

Slovníček předků, interaktivní slovníček archaických výrazů na portálu UBU: Úvodní stránka → Obrázek hradu (historie) → Slovníček → Pověsti
https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=26

Předpovědní tabulka pro zápis obtížných/neznámých výrazů z textu

 


Výukové materiály pro práci s informacemi, vyhledávání, třídění...

Myšlenková mapa Pověsti, interaktivní úloha na portálu UBU: Úvodní stránka → Obrázek hradu (historie) → Myšlenková mapa → Pověsti

 


Soubor textů k osobnosti Jakuba Krčína (texty různých druhů a žánrů)

Jak se pan Krčín s čerty spřáhnul – pověst.pdf
Jakub Krčín – informační text.pdf
Jakub Krčín – povídá se.pdf
Balada o panu Krčínovi nad jiné poučná – balada.pdf
Jak Krčín přelstil čerty – zpívaná balada.pdf
Příběhy z doby mocného pana regenta - úryvek scénáře.pdf

 

 


Sady ilustrací k pověstem

Sada černobílých ilustrací k pověsti Počepický čáp

Sada černobílých ilustrací Pověst o hradu Vysoký Chlumec

 

 

 

Výukové materiály na rozvíjení dovednosti  analyzovat text (vyhotovit rozbor textu)

Pověst Racochy + ukázkový rozbor textu + další  

 

 

Kladení otázek

Barevné otázky + pomůcky + náměty pro práci s pověstí Počepický čáp

 

 

Soubor textů pro porovnávání žánrů a různých druhů textů

Počepický čáp – zápis v kronice.pdf  

Počepický čáp – pověst.pdf    

Počepický čáp – veršovaná balada.pdf

 

Fabián – novinový článek

Fabián, lesů pán – pověst

Fabián – pohádka


Izidor – pověst.pdf 

Sv. Izidor – legenda

Izidor  – rozhovor s kameníkem/restaurátorem

 
Jakub Krčín – informační text.pdf 

Jak se pan Krčín s čerty spřáhnul – pověst.pdf 

Příběhy z doby mocného pana regenta – úryvek scénáře.pdf 

Jak Krčín přelstil čerty – zpívaná balada.pdf    

Balada o panu Krčínovi nad jiné poučná – balada.pdf

 

 

 

Soubor pověstí pro rétorické dovednosti, scénické čtení

Jak se pan Krčín s čerty spřáhnul.pdf
Racochy.pdf
Důkaz neviny na votickém Polském vrchu.pdf
Zavadilka.pdf
Izidor – pověst.pdf

 

 

Soubor pověstí s mravním ponaučením vhodných pro osobnostní a sociální rozvoj, odezvu na text, diskuze, formulování osobních postojů...

Příběh ze skla.pdf
Důkaz neviny na votickém Polském vrchu.pdf
Příběhy z doby mocného pana regenta -  úryvek scénáře.pdf
Izidor – pověst.pdf

 

 

Výukové materiály pro rozvoj kreativity a tvůrčího psaní

bude doplněno

 

Soubor pověstí regionu SedlčanskaSoubor pověstí sousedících regionů Voticko, Příbramsko – Brdy

Důkaz neviny na votickém Polském vrchu.pdf
Fabián, lesů pán

 

 


Náměty na přesah tématu do jiných vzdělávacích oblastí a předmětů


ICT, digitální úlohy na portálu UBU

Myšlenková mapa Pověsti, interaktivní úloha na portálu UBU: Úvodní stránka → Obrázek hradu (historie) → Myšlenková mapa → Pověsti

https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=4048
Slovníček předků,
interaktivní slovníček archaických výrazů na portálu UBU: Úvodní stránka → Obrázek hradu (historie) → Slovníček → Pověsti

https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=26

Staré řemeslné nástroje, interaktivní úloha na portálu UBU: Úvodní stránka → Profese → Filip

https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=3803
Úloha testového charakteru Racochy,  interaktivní úloha na portálu UBU: Úvodní stránka → Obrázek hradu (historie) → testové úlohy → Pověsti

https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=3486

 

Zeměpis

Sedlčansko mapa regionu; mapy okolí škol regionu Sedlčanska

Zeměpisné pomístní názvy, materiál Ústavu pro jazyk český (Počepice,....)


Hudební výchova -  veršované balady s notovým zápisem a instrumentálním doprovodem

Počepický čáp – veršovaná balada.pdf
Čertovo břemeno – veršovaná balada.pdf
Jak Krčín přelstil čerty – zpívaná balada.pdf


Výukové materiály pro výtvarné aktivity

Bude doplněno.

 

Výukové materiály tvořivou dramatiku

Bude doplněno.

 

Grafické organizéry (tabulky, grafy, schémata...)

Tabulka pro zápis charakteristických znaků pověstí.pdf

scroll to top