Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Přehled historických školních budov na Sedlčansku

 

Obec

čp.

Druh školy

O budově

Budova dnes

Dublovice

56

čtyřtřídní obecná

doba založení neznámá, výuka v různých domech

škola 1835 jako přízemní, jednotřídní budova

1859 najata místnost v čp. 70 – dvoutřídní

1878 třetí třída; 1891 čtvrtá třída; 1990-1922 pátá třída (zrušena)

ZŠ a MŠ

Chlum

16

šestitřídní obecná,

pak měšťanská

zal. 1676 Fr. Ant. Koniáš z Vydří, bez zázemí, jedna třída

na konci 18. století škola v budově špitálu sv. Felixe (tam dodnes)

1861 druhá třída; 1862 nová patrová škola na dřívějších základech

1875 třetí třída; 1887 čtvrtá; 1893 svěcení nové přístavby

1896 pátá třída; 1930 šestá

1935 přestavba na měšťanskou školu

ZŠ a MŠ

Jesenice

10

čtyřtřídní obecná

(s pobočkou)

doklady o výuce už z dob středověku (děti rytířů)

1675 se podle kroniky vyučovalo na faře (vedle dnešní školy)

budova na místě dnešní školy opravena 1753, ale bylo málo místa

na počátku 18. stol. „pokoutní“ školy – vyučovali senioři za jídlo

(tím připravovali jesenickou školu o příjmy)

1842 se stará chatrná škola zbořila – učilo se v tmavých světnicích v čp. 36, později čp. 29

stavba nové budovy se kvůli vrchnosti stále oddalovala

škola vystavěna 1864 jako trojtřídní, 1876 čtvrtá třída

1908 zřízena pobočka při čtvrté třídě – koupen sousední Bondův dům

1913 obě budovy spojeny

1919 zřízena škola v Úklidě, zrušena pobočka jesenické školy

1922 před školou odhalen pomník obětem 1. světové války

1932 založena měšťanská škola (tři třídy, za přispění okresního školského inspektora L. Hellera; 1936 zavedena elektřina pro rádio)

ZŠ a MŠ

Kamýk n. V.

69

trojtřídní obecná

a měšťanská

1617 vystavěna farní škola vedle kostela Panny Marie

1775 požár; 1853 se zřítil strop

1864 přípravy výstavby řádné školní budovy – koupen lihovar Davida Paše (postaven 1825) poté, co jej dle slibu upravil, přesto ještě další úpravy musel hradit učitel ze svého

1880 trojtřídní; 1896-1922 čtvrtá třída (zrušena)

1936 založena měšťanská škola, prozatím v přízemí stávající budovy

v 60. letech byla postavena budova čp. 141, současné sídlo školy

obecní úřad

Kosova Hora

85

a

153

čtyřtřídní obecná

a trojtřídní

měšťanská

do 1826 jednotřídní škola ve vinopalně na jižní straně náměstí čp. 22

1826 vystavěna budova čp. 85 – dvoutřídní, s bytem pro učitele

1865 přistavěna třetí třída nad kůlnou

1879 důkladná oprava (Jakub Náhlík, zednický mistr z Prosenic)

1882 čtvrtá třída

1889 přístavba – pátá třída

1921 spojena obecná škola s měšťanskou, ale čp. 85 ve špatném stavu, pro měšťanskou školu uvolněn chudobinec čp. 153 (dnes „malá škola“)

Krásná Hora

viz

popis

trojtřídní

obecná

s pobočkou

a měšťanská

v 18. stol. výuka v čp. 26 (dnes pošta), pak v čp. 23

1821 stěhování do domu Jana Tomana čp. 38

1822 zahájena výuka v nové škole – jednotřídní; před 1839 druhá třída

1875 třetí třída; 1887 a 1891 čtvrtá a pátá třída (1920 zrušeny)

1895 nová jednopatrová škola čp. 103 (dnešní ZŠ)

1920 otevřena měšťanská škola

Nechvalice

25

čtyřtřídní

obecná

škola i fara až od 1788 – učitel bydlel v čp. 21 a učil v hospodě, čp. 10

1794 žádost o vystavění školy

1796 základní kámen i dokončení jednotřídky

1866 zavedena druhá třída – výuka u Kosů čp. 29 (dnes v soukr. vlast.)

1883 škola zbourána, na jejím místě postavena budova s patrem, tj. zhruba v dnešní podobě

ZŠ a MŠ

Petrovice

58, 49

a 42

trojtřídní

obecná

a měšťanská

Obecná a měšťanská škola v Petrovicích

Počepice

41

trojtřídní

obecná

a měšťanská

škola doložena už 1665 (Jakub Zvěřina – 1673 odešel do Jesenice)

původní budova (již na dnešním místě) jednotřídní, dřevěná

1851 přistavěna druhá třída; 1857 třetí třída – výuka v chalupě čp. 9

1862 po vyučování spadl strop; 1864 nová škola

1877-1925 čtvrtá třída (zrušena)

1937 zavedena měšťanská škola, rozšíření školní budovy

od 1940 ke stávajícím zavedena lidová škola hospodářská

ZŠ a MŠ

Vysoký Chlumec

6 (5)

trojtřídní

obecná

1. pol. 19. století „pokoutní“ výuka načerno (spadalo pod Počepice)

1881 osamostatnění, zakoupena budova čp. 6 od Fr. Štěpánka

škola zavedena jako dvoutřídní, zřízena školní obec vysokochlumecká

1888 třetí třída

ZŠ a MŠ

 

HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl III.Praha : Pražská edice, 1998. ISBN 80-901509-6-9.
HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Díl IV.Sedlčany : AlfaPrint, 1994. ISBN 80-901734-0-3.

 

 

scroll to top