Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Vrškamýk I.

 

Pohodlí, výhled, lov. Tak tohle nabízel kdysi hrad, o kterém si budeme vyprávět.

Z vysokého vrchu bylo vidět daleko do údolí Vltavy, husté okolní lesy vybízely k lovu jelenů i medvědů, a pohodlí?Že nejde s hradem dohromady?

Nám, kteří jsme zhýčkaní pohodlím jednadvacátého století, by asi nestačilo, ale na středověk to bylo něco! Paláce s teplovzdušným topením a k bydlení třípokojový byt obložený dřevem. Nevěříte? To vše prozradili archeologové a historici. Šachty pro rozvod teplého vzduchu jsou vidět ve zdech dodnes a otisky po dřevěném bednění z trámů tu najdeme také. Není divu. Hrad si totiž nechal postavit sám král Václav I. a po něm tu pobývali členové panovnického rodu Přemyslovců.

Hrad měl dvě části, vstupní a vnitřní. Byl obehnán příkopem a navršeným valem. Vstup chránily padací mosty a věže. Věž chránící vstup do vnitřního hradu byla vybavená sediliemi– kamennými lavicemi ve výklencích – kde sedávali strážní. Na úzkém protáhlém nádvoří stály dva podélné paláce a mezi nimi klenutá kaple. Všechny budovy byly v úrovni prvního patra propojené dřevěnými pavlačemi.

Sláva hradu ale neměla dlouhé trvání, ne více než sto let. Král Karel IV. se rozhodl přenést výstavné královské sídlo jinam. Začal stavět Karlštejn a náš hrad Vrškamýk začal chátrat.

Proč si král Karel zvolil jiné místo pro stavbu královského hradu? Možná proto, že zdi Vrškamýku měly mělké základy, možná měl velkorysé plány, které na úzkém návrší nad Vltavou nemohl uskutečnit, anebo prostě jen měl rád údolí Berounky.

Na Vrškamýku ještě po nějakou dobu sídlili drobní šlechtici, ale jak hrad postupně ztrácel význam, ztratil i jejich zájem a začal chátrat. V jeho zříceninách se prý usadili loupeživí rytíři.

Možná z té doby pochází i jeho druhý název – Hunec. Vysvětlení tohoto jména musíme hledat ve starých místních pověstech. Hunec byl prý vůdce tlupy, která na hradě sídlila a přepadávala lodě plující po řece Vltavě. Byl velmi krutý a nemilosrdný. Na jedné loupeživé vyjížďce byl zabit a jeho duch prý doposud bloudí krajem.

Dnes je Vrškamýk vzácnou historickou památkou připomínající dávnou minulost. Nabízí výletníkům nejen zajímavou procházku nádvořími, ale i zrekonstruovanou maketu hradu a malý dětský koutek v duchu středověku.


Ivan Bauer

scroll to top