Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Lucemburkové na českém trůnu

Ivan Bauer

 

Kdo se stane novým králem stříbrné velmoci? Volba padla na Jana Lucemburského. Jan se oženil se sestrou Václava III., Eliškou Přemyslovnou, a usedl na český trůn. Čechy ale nebyly jeho domovem, byly mu malé. Mnoho z nich bral a málo dával. Čechy potřebovaly trpělivou práci a tu jim Jan dát neuměl, a možná dát ani nechtěl.

Naší zemi ji dal až druhý Lucemburk, Karel. Král a císař v jedné osobě, Karel VI. Měl hluboké hnědé oči, které jako by viděly do budoucnosti, měl plány i vůli, pokoru i ctižádost.

Karel stavěl, bořil, navrhoval, plánoval. Rozšířil Prahu o Nové město pražské a učinil z ní evropské středověké velkoměsto.

Karel založil univerzitu, která přilákala do Prahy evropské učence i studenty.

Karel spojil oba břehy Vltavy novým kamenným mostem na šestnácti pilířích.

Karel zakládal kláštery, budoval hrady. Dal vyrobit překrásnou svatováclavskou korunu, sestavil korunovační řád. A při tom všem nezapomínal být laskavým manželem, milujícím otcem, věrným přítelem. Při tom všem četl a bavil se, studoval a psal, vinařil a tančil.

No, nebylo toho málo. Český stát prožíval za Karla dlouhou dobu míru a pokoje. A když se jednoho listopadového večera roku 1378 rozezněly všechny pražské zvony a lidé plakali, bylo to proto, že se země loučila se svým nejlepším králem.

scroll to top