Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Co předcházelo?

Ivan Bauer


Ve středověku měli lidé silnou víru v jednoho Boha a jeho syna Ježíše Krista. Křesťanství bylo náboženstvím, které ukazovalo cestu jak žít, aby si člověk lásku boží a jeho pomoc zasloužil. Lidem na cestě k Bohu pomáhali učení mužové církve – především kněží. Radou, modlitbou, bohoslužbou, příkladným prostým a dobrým životem.

Jenže i oni byli jen lidmi, a tak se stalo, že jim moc a sláva zatemnila zrak a slovo se rozešlo s činem. Místo hlásané chudoby a lásky vstoupily do církve bohatství a pýcha. Nejprve to probouzelo u lidí posměšky a smích, pak kritiku, ale když začala církev prodávat věřícím odpustky za prominutí hříchu a ještě více bohatnout, situace se přiostřila.

scroll to top