Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Husité

Ivan Bauer


Zdálo se, že Husova smrt bude dostatečnou výstrahou. Zdálo se, že po jeho umlčení nastane klid. Jenže Janova slova zůstala hluboko v paměti lidí. A když slova k nápravě nestačila, sáhlo se po zbraních.

V Čechách k pravdě přibyl meč, který měl vybojovat právo na vlastní víru. Na jihu Čech ve městě Táboře se zrodilo husitství. Do jeho čela se postavil vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.

Patnáct let každý věděl, kde jsou Čechy. Patnáct let Čechy vzdorovaly Evropě. Patnáct let zaháněli sedláci na útěk křižácká vojska, vycvičené rytířské profesionály. Pod korouhví s kalichem, symbolem nové víry, bojovali husité proti přesile. Úspěšně. Co bitva, to vítězství. Sudoměř, Ústí, Domažlice. Husité měli vynikající velitele, skvělou taktiku i řád a kázeň. Dokázali svým nepřátelům vnutit takový způsob boje, který rytířům bral jejich výhody. Považovali se za boží bojovníky, za ochránce pravé víry. S tímto přesvědčením se dobře bojuje. Jejich zbraně nemilosrdně kosily ty, kteří víru chápali jinak.

Jenže i vítězné boje vyčerpají. Přišly rozpory. Jednota dostala trhliny. Kalich zakolísal. Pravda jedněch narážela na pravdu druhých. Kam se poděl Bůh a jeho přikázání „nezabiješ“? Kde byl Kristus se svou výzvou: milujte své nepřátele? Může se pravda šířit silou? Můžeme lepší a spravedlivější svět vystavět na hrobech našich nepřátel? Je i tohle boží plán? Může vznešená myšlenka omluvit násilí? Co by tomu řekl Mistr Jan?

Rozpory mezi dvěma husitskými tábory došly tak daleko, že se v zemi rozhořela válka. Válka husitů proti husitům. U Lipan proti sobě stanula dvě husitská vojska. Tvrdší větev božích bojovníků byla poražena, polní roty zničeny.

scroll to top