Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Co zůstalo z husitství?

Ivan Bauer


Rozdělená církev. Státem podporovaná katolická víra vyšla z husitských bojů částečně očištěná a reformovaná. Nová větev, Jednota bratrská, začala svou nelehkou pouť českými dějinami.

Bible a čistý mravní život, to byly dva pilíře, na kterých čeští bratři vystavili svou novou církev. Symbol kalicha pak představoval spojení se životem Ježíše Krista. Přijímat tělo a krev Krista (přijímat podobojí) bylo symbolickým vyjádřením – žít jako on. Do pokladnice českého písemnictví přibyl klenot z nejcennějších – Bible kralická.

A co zůstalo v povědomí národa? Za pravdu je třeba se brát. Chránit ji a někdy za ni i bojovat. Bránit pravdu mečem? Ano. Šířit ji mečem? Ne.

Nikdo není tak malý a bezvýznamný, aby se nemohl ozvat a postavit bezpráví. Jsme malý národ mezi evropskými velikány, ale v našich dějinách byli lidé velcí, odvážní i moudří.

Pravou víru je třeba žít, ne ji hlásat na kazatelnách. Pravá víra je láska, pokora a prostota. Bohatství, moc a pýcha víru ubíjejí. 

scroll to top