Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Jak to začalo a co bylo dál?

Ivan Bauer

 

V červnu 1914 Srbové spáchali ve městě Sarajevu atentát na následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Konečně tu byl důvod k rozpoutání války. Kolotoč se roztočil.

Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, Srbům pomohlo Rusko, proti Rusku se postavili Němci, na to odpověděli vstupem do války Francouzi, a když válčí Francouzi, musí jim pomoci i jejich spojenci, Britové. Od atentátu uplynul sotva měsíc a celá Evropa byla ve válce. Nikdo netušil, že bude tak dlouhá. Vojáci, kteří v létě jeli na frontu, těšili své plačící manželky, že do švestek budou zpátky. Místo čtyř měsíců trvala válka čtyři roky.

Byla dlouhá a krutá. Hrůza a děs. Muži na obou stranách mrzli v zákopech, krváceli, umírali po tisících. Válčilo se na moři i ve vzduchu. Mnoho důvtipu bylo vynaloženo na výrobu lepších strojů na smrt. Němci použili jedovaté plyny, Britové nasadili první tanky. Lodní děla měla dostřel 16 kilometrů, letadla mohla vystoupat do výšky pěti kilometrů. O průlom se pokusili Němci v únoru roku 1916 u francouzského městečka Verdun. Na bojišti zůstalo na obou stranách 700 tisíc mrtvých vojáků! Válčící země byly nakonec tak vyčerpané, že žádný ze soupeřů neměl dost sil na vítězství.

V roce 1917 vystoupilo z války Rusko a na jeho místo nastoupili Američané. Ti nakonec pomohli rozhodnout o výsledku války. Německo a jeho spojenci byli poraženi. Válka skončila. Psal se listopad 1918.

scroll to top