Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

První světová

Ivan Bauer

 

Vypravěč: Císař rozkázal:

Císař:  Ať se ihned sešikují vojáci…

Vypravěč: …a písař zapsal:

Písař: Ať se všichni klauni hlásí o práci.

Vypravěč: Císař rozkázal:

Císař: Zkontrolujte sklady výzbroje...

Vypravěč: …a písař zapsal:

Písař: Nachystejte si hudební nástroje.

Vypravěč: Císař rozkázal:

Císař: Každého vybavíte municí…

Vypravěč: …a písař zapsal:

Písař: Vyzdobíte každou ulici.

Vypravěč: Císař rozkázal:

Císař: Mobilizujte námořníky…

Vypravěč: …a písař zapsal:

Písař: Svoláváme všechny kouzelníky.

Vypravěč: Císař rozkázal:

Císař: Stavte na hradby hmoždíře…

Vypravěč: …a písař zapsal:

Písař: Prostírejte plné talíře.

Vypravěč: Císař rozkázal:

Císař: Zakreslete nové hranice…

Vypravěč: ,,,a písař zapsal:

Písař: Všichni vyhazujte čepice.

Vypravěč: Císař rozkázal:

Císař: Padlé hrdiny uctívat…

Vypravěč: …a písař zapsal:

Písař: Každý se bude usmívat.

Vypravěč: A tak se stalo, že se druhý den před palácem namísto armády sešli klauni a kouzelníci, lidé se usmívali, provolávali slávu a vyhazovali čepice do vzduchu, na nádvoří byla prostřená bohatá hostina a k tomu vyhrávala hudba. Copak se dá bojovat s rozesmátými lidmi? Inu, tak to dopadá, když je písař nahluchlý.

scroll to top