Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Zvěřinec

 

Středověký hrad Zvěřinec vznikl ve 14. století, za vlády Karla IV. Prvním majitelem byl Martin ze Zvěřince. Z této doby máme také jedinou pranepatrnou zmínku o tom, jak kdysi hrad vypadal. Ve staré farní kronice je latinsky psaný zápis, že páni ze Zvěřince pozvali jesenického faráře k jednání „u stolu čtyřhranného před velkou světnicí“. Vida, byla tu tedy jistě hodovní síň.

Do dnešních dnů se ale z hradu zachovaly jen trosky. I v nich se ale dá číst, a tak víme, že tu stál palác i věž, že hrad byl chráněn příkopem širokým 17 metrů, ale že tu nebyla studna. To mohl být jeden z důvodů, proč byl později hrad opuštěn. Vyzděný příkop mohl sloužit k zadržení dešťové vody, ale kde není dost vody čerstvé, tam se dlouho žít nedá.

Kromě rozhledu na jesenickou kotlinu a vlnící se moře zelených luk, polí a lesů má hrad ještě jednu zajímavost. Hostil Mistra Jana Husa. Ano – toho horlivého kazatele, který se postavil proti mocným a za pravdu dal i svůj život. Když byl v roce 1413 vykázán z Prahy, pobýval od léta do podzimu na hradě Zvěřinci pod laskavou ochranou rytíře Václava ze Zvěřince. Zdi hradu byly svědkem Husových myšlenek i jeho odhodlání.

Dobrý člověk koná dobro. Je třeba kázat pravdu!

Rytíř Václav, který poskytl Mistru Janovi ochranu, prokázal svou statečnost i později, když jako jeden z neohrožených českých šlechticů připojil svou pečeť na list proti Husovu upálení. Marně.O Husovu pobytu v tomto kraji svědčí Husovy lípy a Husovy kameny, které po něm zdejší lidé na mnoha místech pojmenovali.

Zřícenina hradu Zvěřince láká návštěvníky, kteří mají rádi romantiku, historii anebo obojí. Nejednou se k němu vypravil i Karel Hynek Mácha, jeden z největších českýchbásníků. Jezdíval za svým dědečkem do nedalekých Bud. Karel Hynek chodil rád pěšky, vyhledával odlehlá místa a tajemné zříceniny. Často prý pobýval na Zvěřinci dlouho do noci, nebo tu i mezi rozvalinami přespával. Možná právě tady, nad údolím zeleně, ho napadly verše:

 

I stál jsem – šílenec na osamělé hoře,

pode mnou rovina, zelená jako moře,

a já jsem samoten nad tímto mořem stál.

 

Ivan Bauer

scroll to top