Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Jesenice

 

V Čechách najdeme sedm obcí nebo osad zvaných Jesenice. Jedna z nich (osada u Pičína na Příbramsku) již dávno zanikla. Na Moravě se sice žádná obec tohoto jména nenachází, dvě moravské obce však nesou název Jasenice. Znění této moravské varianty by nám mohlo napovědět, jaký je původ tohoto jména.

Podobně jako jsou jména Olešnice, Vrbnice, Lipnice nebo Javornice odvozeny od podstatných jmen olše, vrba, lípa a javor, i jméno Jesenice vychází z označení stromu. Již není těžké uhodnout, že v případě Jesenice (a moravské Jasenice) se jedná o jasan. Ve staré češtině znělo pojmenování tohoto stromu nejen jasan, ale také jasen nebo jěsen. Jméno Jesenice vychází z této poslední varianty slova.

Vzhledem k tomu, že jména jako Olešnice nebo Lipnice často původně patřily potokům a teprve později byly přeneseny na vsi založené podél nich, je možné, že i jméno Jesenice označovalo aspoň v některých případech „jesennou vodu“, tedy vodní tok protékající jasanovým porostem. V případě obce na Sedlčansku by mohlo jít o dnešní Sedlecký potok, který obcí protéká. Některé obce tohoto jména však u žádného vodního toku neleží, navíc jméno Jesenice není z celých Čech ani v jednom případě doloženo jako jméno potoka. Vyloučit tedy nelze ani to, že tento název původně patřil například louce s jasanovým porostem, jejíž jméno bylo pak přeneseno na nově založenou ves. S určitostí se to dnes již nedozvíme, jisté však je, že všechny Jesenice byly založeny v místech, v nichž se kdysi nacházel nápadný jasanový porost.

Pavel Štěpán

scroll to top