Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Lavičky

 

Podstatné jméno lavička známe z dnešní češtiny jako označení podlouhlého sedadla pro několik osob. V minulosti však toto slovo mělo i další význam. Ve staré češtině existovalo podstatné jméno lava, které mělo stejný význam jako nám známé slovo lavice. Tento výraz vznikl původně jako zdrobnělina podstatného jména lava, podobně jako například studnice je zdrobnělinou slova studna. Jiné zdrobnění slova lava představuje slovo lávka, označující původně hlavně prkno položené přes potok, sloužící jako úzký můstek. Ve starší češtině se však obě zdrobněliny slova lava navzájem často zaměňovaly, a tak slovo lavice nebo lavička mohlo označovat i malý úzký můstek, naopak lávkou mohlo být míněno i podlouhlé sedadlo.

U místního jména Lavičky se na první pohled zdá pravděpodobnější výklad podle lávek přes potok. Není totiž jasné, proč by ves měla být nazvána podle nějakých sedadel.

Antonín Profous však název vsi Lavičky, součásti obce Kosova Hora, přesto vykládá jinak. Uvádí totiž, že vsí neprotéká žádný potok, a tak není pravděpodobné, že by se zde nějaké lávky nacházely. Vychází tedy z druhé možnosti: domnívá se, že v okolních lesích bylo před založením vsi „několik skalin v podobě laviček nebo podlouhlých stupňů“. Podobně vykládá i název vsi Lavice nedaleko Sobotky na Jičínsku. Ani touto vsí prý neprotéká žádný potok.

Pohledem na podrobnější mapu však zjistíme, že oběma obcemi menší potok protéká. V Lavicích na Jičínsku pramení menší přítok říčky Žehrovky, východně od zastavěného území v Lavičkách na Sedlčansku protéká přítok potoka Mastníku, ale i v samotné vsi pramení malý potůček, na kterém jsou dnes v místech jeho pramene dva malé rybníčky. Zdá se tedy, že není třeba uvažovat o kamenných, skalních lavičkách, jejichž existenci nelze prokázat.

Původ jména Lavičky je zřejmě mnohem prostší: ves byla založena v místech, kde se nacházely lávky přes místní potůček.

Pavel Štěpán

scroll to top