Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Přibýška

 

Přibýška, součást obce Kosova Hora, patří k novějším osadám. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1545. Tomu odpovídá i způsob tvoření jména, který se ve starší době neuplatňoval.

Jméno bylo odvozeno od zakladatele osady, kterým byl patrně Přibyš nebo Přibýš. Toto jméno bylo zkráceninou složeného osobního jména Přibyslav, které mělo původně označovat člověka, kterému „přibylo slávy“, jehož sláva mohutní.

Přípona -ka byla využívána k tvoření jmen usedlostí. Jména usedlostí zakončená na -ka jsou častá na území tzv. velké Prahy, například pojmenování Klimentka, Krocínka, Nesypkanebo Šťáhlavka označovala usedlosti patřící Klimentovi, Krocínovi, Nesybovi a Šťáhlavskému. Podobně i jméno Přibýška označovalo původně Přibyšovu nebo Přibýšovu usedlost, později bylo její jméno přeneseno na celou osadu.

Pavel Štěpán

scroll to top