Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obcí Petrovice a Obděnice

 

První písemná zmínka o Petrovicích pochází z roku 1219, kdy se uvádí jistý vladyka Obiden z Petrovic. Je pozoruhodné, že pravděpodobně tentýž Obiden je v historických pramenech zaznamenán již roku 1183, a to spolu se svým bratrem Petrem. Bratři Petr a Obiden se v tomto roce podepsali jako svědkové na darovací listinu vydané knížetem Bedřichem plaskému klášteru.

Osobní jméno Obiden nebo Obiděn se ukrývá v názvu obce Obděnice, která leží tři kilometry východně od Petrovic. Tato ves je poprvé doložena zároveň se sousedními Petrovicemi. Její jméno znělo původně Obidenice nebo Obiděnice a znamenalo „ves Obideniců“, tedy lidí Obidenových, podobně jako název Petrovice označoval „ves lidí Petrových“. Jméno Obiden nebo Obiděn zní poněkud neobvykle a je pro nás dnes již významově neprůhledné. Je odvozeno od starobylého slovesa obiděti, které znamenalo „urážet někoho, pohrdat nebo opovrhovat někým“. Vychází z tvaru trpného rodu, a označovalo tedy nejspíše člověka vystavovaného urážkám, pohrdání a opovržení.

Není vyloučeno, že bratři Petr a Obiden, vladykové zaznamenaní ve zmíněné listině z 80. let 12. století, byli zakladateli Petrovic a sousedních Obděnic. Vsi dostávaly jména podle svých zakladatelů velmi často, ovšem případy, kdy můžeme zakladatele vsi na základě písemných pramenů takto identifikovat, jsou velmi vzácné.

Pavel Štěpán

scroll to top