Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Březí

 

 

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku můžeme najít několik desítek jmen obcí a osad odrážejících existenci březového porostu v dané lokalitě. Stejně jako u jiných zeměpisných jmen utvořených (nejen) od označení rostlin zde však platí, že tato místa byla nazvána podle nějakého velmi nápadného rysu, který byl v krajině natolik výrazný, neobvyklý, že se mohl stát motivem pro vznik daného pojmenování. Například jméno Bučina nemohlo patřit místu v rozsáhlých bukových porostech, protože by tam toto jméno neodlišilo dané místo od míst okolních. Tato odlišující funkce je u každého vlastního jména velmi důležitá. Nemohlo by nás tedy překvapit, pokud by se například Březí nacházelo v rozsáhlých jehličnatých lesích u malého březového lesíka, který by byl široko daleko jediný.

Jméno Březí patří v Čechách čtyřiadvaceti vsím, na Moravě je mnohem méně časté. Některé vsi s tímto jménem se původně nazývaly Bříza (staročesky Břieza). Tyto lokality byly nazvány podle jednotlivé výrazné břízy. Ostatní jména vycházejí z hromadného podstatného jména březí (staročesky břězie) a ukazují na existenci skupiny bříz nebo březového lesíka. Osada Březí, která je součástí obce Nechvalice, je poprvé doložena k roku 1291.

 

Pavel Štěpán

scroll to top