Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Janov

 

  V Čechách najdeme větší počet obcí a vsí zvaných Janov, na Moravě se oproti tomu nenachází Janov ani jeden, jedinou obec toho jména bychom našli ve Slezsku. Ve většině případů je toto jméno novějšího původu. Až na výjimky jde buď o sídla založená až v 16. století či později, nebo o obce původně německé, jejichž české jméno vzniklo adaptací původního německého jména, které znělo například Johannesdorf (z německého osobního jména Johannes, obdoby našeho jména Jan, a ze slova dorf ‚ves‘). Vesnička, která je součástí obce Kosova Hora, patří k těm nejmenším Janovům u nás. Poprvé je písemně připomínána k roku 1545. Jméno Janov bylo utvořeno příponou -ov od osobního jména Jan a označovalo původně Janův dvůr nebo Janův majetek.

 

Pavel Štěpán

scroll to top